Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Vydáno: Čtvrtek, 13. Srpen 2020

Tajemnice Městského úřadu Rosice vyhlašuje výběrové řízení na místo referent odboru dopravy MěÚ Rosice – silniční správní úřad a speciální stavební úřad.

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání (stavební zaměření výhodou).

Další požadavky:

 • znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • vysoké pracovní nasazení,
 • odolnost vůči stresu,
 • komunikační schopnosti, schopnost jednat s lidmi,
 • pečlivost, spolehlivost,
 • výborná znalost uživatelské práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny B.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice nebo předejte na podatelně Městského úřadu Rosice, Žerotínovo nám. 1 tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 19.08.2020. Zásilku označte na obálce heslem „NEOTEVÍRAT výběrové řízení ODO“.

Kontaktní pracovník: Martin Růžička, DiS, personalista MěÚ, tel. 546 492 106.

Termín nástupu: dle dohody.

Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů - platová třída 10.

Náplň práce: vedení správních řízení na úseku silničního správního úřadu (zvláštní užívání komunikací, uzavírky a objížďky, připojování pozemních komunikací,…) a speciálního stavebního úřadu (stavební a kolaudační řízení na úseku pozemních komunikací).

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefon, e-mail, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný životopis,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • motivační dopis (max. jedna strana A4).

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přerušení dodávky elektrické energie

Vydáno: Středa, 12. Srpen 2020

ilustraceE.ON Česká republika s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 1. 9. 2020 vypnutá oblast v době:

 • 8.30-12.30 - trafostanice Zastávka u školy - 6202 - ulice U školy kromě č. 37, 65, 88, 89, 127, 251, 353, 475, Brusy a propojovací ulice mezi ul. U školy a Brusy, Na Pomezí č. 1298-1300, 1265 trafostanice Zastávka MNV - 6080 - ulice Hutní osada, Kloboučky, část ul. Stará osada od č.p. 79 směr V. Popovice a č. 568, 569 a 570 Odběratelská trafostanice Zastávka doléčebna (č. 6198) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ trafostanice Zastávka u doléčebny - 6204 - ulice Sportovní, Červený vrch, Lípová č. 616, 622 trafostanice Zastávka u Julisky - 6206 - ulice Stará osada č. 8,9, 10, 11, 263, 264, Domky, 1. máje č. 117, býv. sklady Jednoty, 189, 118, obchod, 146, 490, drogerie, Nádražní č. 35, 36, 501, 598, nádraží ČD, Čapkova 133

Pozvánka na Gajdefest

Vydáno: Pondělí, 10. Srpen 2020
Pozvánka na Gajdefest

Pronájem tenisových kurtů v Zastávce

Vydáno: Sobota, 1. Srpen 2020

Z organizačních důvodů lze dohodnout pronájem tenisových kurtů na následujících telefonních číslech:

 • Petr Pospíšil – 602 492 919
 • Jan Pospíšil – 721 615 645

Tato organizační změna platí do odvolání.

DVB-T2 klepe na dveře

Vydáno: Středa, 15. Červenec 2020

Po koronavirové pauze se opět rozběhl přechod na nový standard kódování televizního signálu. Pro oblast Brna a okolí to znamená, že 29. července 2020, dojde k vypnutí starého signálu pro tzv. Multiplex 1. Jedná se konkrétně o programy České televize a Českého rozhlasu.

Vypnutí Multiplexu 2: Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool a TV Barrandov je plánováno na 1. září 2020. Zapnutí vysílání Multiplexu 2 v kódování DVB-T2 je plánováno na 2. září 2020.

Vypnutí Multiplexu 4: Nova Action, Nova Gold, Nova 2, Prima Comedy Central, Joj Family, TV Relax, TV Rebel, Rebel 2 Slušnej kanál, TVS, TV Info Brno a jižní Morava je plánováno na 2. září 2020. Zapnutí vysílání Multiplexu 4 v kódování DVB-T2 je plánováno na 2. září 2020.

Vypnutí Multiplexu 3: Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Prima Krimi, Óčko, Óčko Star, Šlágr TV, Kino Barrandov, Barrandov Krimi, Seznam TV, Rádio Proglas je plánováno na 30. září 2020. Zapnutí vysílání Multiplexu 3 v kódování DVB-T2 je plánováno na 1. října 2020.

Jelikož se období přípravy nečekaně protáhlo, jste jistě všichni na tuto situaci připraveni. Pro ty, kteří tuto skutečnost zatím brali na lehkou váhu, přinášíme shrnutí:

 1. Nic nemusí nic dělat ti, kteří sledují televizi přes satelit nebo přes internet.
 2. Přechod se naopak týká každého, kdo sleduje televizi přes anténu.
 3. Možnosti řešení:
  1. pořídit si set-top box, který umí vysílání v DVB-T2 přijímat
  2. pořídit si novou televizi, která umí vysílání v DVB-T2 přijímat
  3. pořídit si internetovou či kabelovou televizi
  4. přestat se dívat na televizi a najít si jinou zábavu :-)

Účastníci zastávecké "kabelovky" si mohli příjem DVB-T2 otestovat již od druhé půlky února. Kdo na kabelovce může nyní naladit a sledovat program ČT3, je připraven!

Cizinecká policie hledá uchazeče

Vydáno: Úterý, 30. Červen 2020
Mobilní jednotka cizinecké policie hledá vhodné uchazeče

Policistou na zkoušku

Vydáno: Úterý, 30. Červen 2020
Policistou na zkoušku 2020
Velikost textu: R-+

Informace

Středa, 23. 9. 2020.
Svátek má Berta, zítra Jaromír.
Aktuální teplota: 18,1 °C

Úřední deska

Rozhodnutí doručované veř. vyhláškou ... 14.09.2020
Záměr zastupitelstva pronájem části p... 11.09.2020
Záměr zastupitelstva pronájem části ... 11.09.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p... 11.09.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová op... 11.09.2020
Oznámení o době a místu konání voleb ... 09.09.2020
Oznámení o konání prvního zasedání ok... 08.09.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opa... 04.09.2020
Jmenování zapisovatelů okrskových vol... 20.08.2020
Svolání zastupitelstva a program jedn... 19.08.2020

Hlášení rozhlasu

ORL ambulance nebude ordinovat 25.9. ... 23.09.2020
U Základní umělecké školy v Zastávce ... 22.09.2020
Potraviny u Sedláčků vám v týdnu od 2... 21.09.2020
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 17.9... 14.09.2020
Potraviny u Sedláčků vám v týdnu od 1... 14.09.2020
MUDr.Valeš nebude ordinovat 11.9., zá... 10.09.2020
prodejny potravin v Zastávce u Brna h... 09.09.2020
RTG bude mimo provoz 10.9 09.09.2020
Firma STARTECH spol. s r.o. přijme do... 07.09.2020
Vážení občané, Vlastivědný spolek R... 07.09.2020