Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Novinky

Zápis do základní školy 2024

Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/2025 se uskuteční v budově základní školy:

 • ve středu 3. 4. 2024 od 13.30 hod. do 17.00 hod.
 • a ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 14.00 hod. do 16.00 hod.

U zápisu je třeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017  do  31. 8. 2018 (dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024). Děti, které měly odklad a byly na naší škole u zápisu, přijdou k zápisu znovu.

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku (tj. od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025), je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. K žádosti se dokládají doporučující vyjádření (informace podá vedení školy).

Odklad povinné školní docházky

O odklad povinné školní docházky lze požádat písemně do 30. dubna 2024. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok.

Více informací naleznete přímo na webu ZŠ Zastávka.

Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 20. 2. 2024 od 7:30 do 15:30

 • Vypnutá adresy: Zastávka, ulice 1. máje č. 90, 189, 490

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.

Změny ordinačních dob lékařů

 • MUDr. Valeš nebude ordinovat 22. 12. 2023 – 1. 1. 2024, zástup:
  • 22. 12. MUDr. Pokorná – Zbraslav 7.00 – 11.00,
  • 27. 12. – 1. 1. zastupuje MUDr. Kuderová 8.00- 11.00
 • MUDr. Kuderová nebude ordinovat 22. 12.,
  • zástup MUDr. Pokorná – Zbraslav 7.00 – 11.00.
 • ORL nebude ordinovat 21. 12. 2023 – 1. 1. 2024
 • Oční, diabetologie, revmatologie a interna nebudou ordinovat 27. 12. 2023 – 1. 1. 2024
 • Kožní nebude ordinovat 21. 12. 2023 – 12. 1. 2024
 • Chirurgická ambulance bude 22. 12. – 29. 12. ordinovat pouze 8.00 – 12.00.
 • MUDr. Stránská, dětské Zbýšov, nebude ordinovat 20. 12., 22. 12. a 27. 12. 2023.
  • Zástup MUDr. Tremlová, Říčany ve svých ordinačních hodinách.
 • Neurologická ambulance nebude ordinovat 28. 12. 2023

Změna provozní doby Sběrného střediska odpadů

Oznamujeme občanům, že Sběrné středisko odpadů na ulici Havířská, bude v letošním roce naposledy otevřeno v úterý 19. 12. 2023 od 15:00 do 17:00 hodin. V příštím roce bude až do konce února středisko otevřeno pouze v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

Zdeněk Milan
místostarosta obce

Skip to content