Úřední deska


Obec Zastávka (17.08.2017)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
E.ON ČR (16.08.2017)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie.
Informace pro orgány státní správy myslivosti a uživatelů honiteb -AMP.
Obec Zastávka (01.08.2017)
Záměr zastupitelstva obce Zastávka pronajmout nemovitost část pozemku p.č. 113.
Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č.5.
Veřejná vyhláška - Návrh, Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. - plocha u OÚ
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu na komunikaci.
Rozhodnutí o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Obec Zastávka (17.07.2017)
Výběrové řízení - pozice zaměstnance vztahů k veřejnosti - kulturní a informační práce.
Obec Zastávka (13.07.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 10,11,12,13/2017.
Oznámení o zahájení prací v lokalitě Zastávka - Kloboučky - havarijní stav kanalizace a vodovodu.
Oznámení o vyvěšení Střednědobého výhledu rozpočtu SVaK 2019-2019.
Oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu Svazku za rok 2016.
Opatření obecné povahy - úprava provozu za obcí Zastávka - oprava mostu
Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu - budování bezpečných přechodů
Rozhodnutí - povolení uzavírky silnice I/23- oprava krytu vozovky
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Město Rosice (03.07.2017)
Výběrové řízení na obsazení pozice Strážník Městské policie Rosice.
Obec Zastávka (03.07.2017)
Termíny jednání zastupitelstva obce Zastávka na druhé pololetí 2017.
Obec Zastávka (30.06.2017)
Výběrové řízení na provozovatele nebytových prostor sloužících jako restaurační zařízení " Restaurace na hřišti"
Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu.
E.ON ČR (28.06.2017)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 13.7.2017.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích.
Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci
Obec Zastávka (20.06.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 28. června 2017.
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu za komunikaci.
Veřejná vyhláška - návrh Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Návrh závěrečného účtu za rok 2016.
Komentář k vlastnímu hospodaření.
Inventarizační zpráva za rok 2016.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 -12 M
Obec Zastávka (02.06.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatř. 7, 8, 9.
Obec Zastávka (02.06.2017)
Inventarizační zpráva za rok 2016 DDM
Obec Zastávka (02.06.2017)
Rozvaha- bilance DDM
Obec Zastávka (02.06.2017)
Příloha DDM
Obec Zastávka (02.06.2017)
Výkaz zisku a ztráty DDM
Obec Zastávka (02.06.2017)
Rozvaha-bilance ZŠ
Obec Zastávka (02.06.2017)
Příloha ZŠ
Obec Zastávka (02.06.2017)
Inventarizační zpráva za rok 2016 ZŠ.
Obec Zastávka (02.06.2017)
Výkaz zisku a ztráty ZŠ Zastávka.
Obec Zastávka (02.06.2017)
Seznam příloh k závěrečnému účtu obce Zastávka za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Zpráva o hospodaření sociální fondu za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Inventarizační zpráva za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Komentář k vlastnímu hospodaření obce za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Příhoha
Obec Zastávka (02.06.2017)
Rozvaha - bilance
Obec Zastávka (02.06.2017)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
Obec Zastávka (02.06.2017)
Výkaz zisku a ztráty
Usnesení o vymožení pohledávky.
Usnesení o provedení elektronické dražby
Obec Zastávka (22.05.2017)
Svolání zastupitelstva obce
Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2016
Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření č. 3 a 4
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné.
Obec Zastávka (10.05.2017)
Zveřejnění dokumentů podle zákona 250/2000Sb.- rozp. opatření č. 6
Obec Zastávka (27.04.2017)
Záměr zastupitelstva obce Zastávka prodat pozemek p. č. 1168.
Obec Zastávka (27.04.2017)
Záměr zastupitelstva obce Zastávka prodat pozemek p. č. 161/11.
Obec Zastávka (27.04.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 4,5
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitosti rok 2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Revitalizace trati Okříšky-Zastávka u Brna
Dražební vyhláška
Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření
Rozesílání složenek
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci
Obec Zastávka (18.04.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 26. dubna 2017.
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh
Obec Zastávka (10.04.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 3
Oznámení o vyvěšení Rozpočtových opatření č.2,1
E.ON ĆR (07.04.2017)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 24. 4. 2017
E.On ČR (06.04.2017)
Oznámení o neuskutečnění plánovaných prací 18. 4. 2017 - 12-15hod
E.ON ČR (06.04.2017)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 18.4, 19.4., 20.4. a 21.4.2017
Obec Zastávka (30.03.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 145/2.
Obec Zastávka (30.03.2017)
Záměr zastupitelstva bezúplatně převést nemovitost p. č. 86/1.
Obec Zastávka (30.03.2017)
Záměr zastupitelstva koupit nemovitost pozemek p. č. 1336/2 a stavba tech. vybavení na p. č. 1336/2.
Obec Zastávka (30.03.2017)
Záměr zastupitelstva koupit nemovitost pozemek p. č. 1336/2 a stavba tech. vybavení na p. č. 1336/2.
Obec Zastávka (23.03.2017)
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Kahan DSO
Obec Zastávka (23.03.2017)
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu obce Zastávka do roku 2018.
Obec Zastávka (23.03.2017)
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2015
Oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu svazku za rok 2015.
Oznámení o vyvěšení Rozpočtového opatření č. 1
Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2017
Obec Zastávka (22.03.2017)
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017.
Obec Zastávka (22.03.2017)
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření 1/2017.
Obec Zastávka (22.03.2017)
Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Zastávka na rok 2017
Dražební vyhláška a oznámení dražebního roku - Smejkalová Oldřiška
Obec Zastávka (20.03.2017)
Svolání zastupitelstva obce Zastávka a program jednání na 29 . 3. 2017.
Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nákazy - aviární influenze.
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání.
Obec Zastávka (13.03.2017)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce - TJ Sokol Zastávka
Veřejná vyhláška - návrh - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava místní komunikace.
Obec Zastávka (28.02.2017)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
Obec Zastávka (27.02.2017)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017- stanovení školských obvodů mateřských škol.
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN.
Obec Zastávka (27.02.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p.č. 133/20.
Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici.
Obec Zastávka (14.02.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na dne 22. února 2017
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Obec Zastávka (13.02.2017)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce.
Rozšířené úřední hodiny pro vyzvednutí autentizačních údajů k evidenci tržeb
Obec Zastávka (07.02.2017)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Zastávka
Obec Zastávka (07.02.2017)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce
Stanovení termínů sčítání zvěře pro rok 2017
Obec Zastávka (02.02.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 3/1 a 3/2
Obec Zastávka (02.02.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 1003/7
Obec Zastávka (02.02.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 1171/1 a další...
Město Rosice (27.01.2017)
Výběrové řízení na obsazení pozice Strážník městské policie
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikací.
Obec Zastávka (17.01.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 25. 1. 2017.
Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail.
Nařízená státní veterinární správy- změna
Mimořádná veterinární opatření - ptačí chřipka
Nařízení státní vetrinární správy-mimoř. veterinární opatření
Nařízení - mimořádné veterinární opatření
Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí.
Oznámení o konání členské schůze 9. 1. 2017.
Obec Zastávka (23.12.2016)
Záměr zastupitelstva prodat pozemky p. č. 142/10 a 155/1.
Obec Zastávka (22.12.2016)
Rozpočet obce Zastávka pro rok 2017.
Obec Zastávka (22.12.2016)
Termíny zasedání zastupitelstva obce Zastávka v prvním pololetí 2017.
Dražební vyhláška - Smejkalová Oldřiška, Nová osada 542
Výběrové řízení - projektový manažer/ka
Obec Zastávka (12.12.2016)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 21. 12. 2016.
Obec Zastávka (08.12.2016)
Smlouva o poskytnutí finančníhch prostředků z rozpočtu obce - TJ Čechie
Obec Zastávka (05.12.2016)
Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů.
Obec Zastávka (05.12.2016)
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
Obec Zastávka (05.12.2016)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Obec Zastávka (05.12.2016)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku ze psů
Obec Zastávka (05.12.2016)
Záměr zastupitelstva prodat p.č. 163/5.
Obec Zastávka (05.12.2016)
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p.č. 155/6.
Obec Zastávka (01.12.2016)
Návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2017.
Obec Zastávka (21.11.2016)
Svolání zastupitelstva obce Zastávka a program jednání dne 30. 11.2016
Oznámení o konání řádné valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan dso na rok 2017.
Obec Zastávka (10.11.2016)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Zastávka.
Obec Zastávka (10.11.2016)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Zastávka.
Komentář k vybraným položkám návrhu rozpočtu pro rok 2017.
Návrh rozpočtu pro rok 2017.
Město Rosice (10.11.2016)
Oznámení a vyhlášení výběrového řízení-referent agenda přestupků
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy.
Obec Zastávka (18.10.2016)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 26. 10. 2016.
MěÚ Rosice (18.10.2016)
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - povolení k nakládání s podz. vodami, vodoprávní povolení
Obec Zastávka (18.10.2016)
Výsledky hlasování v obci Zastávka volby Senát 2. kolo
Obec Zastávka (18.10.2016)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce - T.J.Sokol Zastávka
Město Rosice (12.10.2016)
Výběrové řízení - strážník Městské policie Rosice
Výsledky voleb v obci - Senát Parlamentu ČR
Výsledky hlasování v obci - Volby do zastupitelstva jihomoravského kraje.
Obec Zastávka (21.09.2016)
Oznámení o době a místě konání voleb - 7.a 8.10.2016- Senát parlamentu ČR a volby do zastupitelstev krajů
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Obec Zastávka (09.09.2016)
Stanovení členů okrskových volebních komisí
Obec Zastávka (09.09.2016)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 21. 9. 2016.
E.ON ČR (08.09.2016)
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí - odstranění nebo ořez dřevin.
E.ON ČR (08.09.2016)
Oznámení o přerušení dodávky el. elektřiny - 5. 10. 2016
E.ON ČR (06.09.2016)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 3. 10. 2016.
Obec Zastávka (02.09.2016)
Záměr zastupitelstva pronajmout pozemek p. č. 175/5 a 176/5.
Obec Zastávka (02.09.2016)
Záměr zastupitelstva pronajmout část pozemku p. č. 86/20 a 111/1.
Obec Zastávka (02.09.2016)
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č 123/10,123/11,123/19,123/20.
Obec Zastávka (02.09.2016)
Záměr zastupitelstva prodat p. č. 219/26.
Obec Zastávka (02.09.2016)
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 86/57 a 103/27.
Obec Zastávka (26.08.2016)
Jmenovaná zapisovatelů okrskových volebních komisí
Loading
Velikost textu: R-+

Informace

Pondělí, 21. 8. 2017.
Svátek má Johana, zítra Bohuslav.
Aktuální teplota: 19,7 °C

Kalendář akcí

08/2017
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26 27
28
29
30
31
 
 
 

Hlášení rozhlasu

TJ Čechie Zastávka odbor asociace spo... 21.08.2017
ORL ambulance neordinuje 21.8. - 4.9.... 21.08.2017
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 2... 21.08.2017
STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. ... 18.08.2017
Ortopedie nebude ordinovat 21.8. - 25... 17.08.2017
Drůbežárna Prace bude v úterý 22. 8... 16.08.2017
Dne 5. 9. 2017 dojde k přerušení dod... 16.08.2017
Firma Stavounie-CZ, s.r.o., Nová 200,... 14.08.2017
Firma STARTECH Říčany u Brna Vás srde... 14.08.2017
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 1... 14.08.2017