Úřední deska


Obec Zastávka
Vyvěšení: 25.11.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 30, 31.
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
Vyvěšení: 23.11.2020 Sejmutí: 09.12.2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.11.2020 Sejmutí: 02.12.2020
Záměr zastupitelstva pronajmout pozemek p. č. 1003/30 a 1004/4.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.11.2020 Sejmutí: 02.12.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 167/4.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.11.2020 Sejmutí: 02.12.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 1130/4.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.11.2020 Sejmutí: 02.12.2020
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 123/28.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.11.2020 Sejmutí: 02.12.2020
Svolání zastupitelstva a program jednání na dne 25. 11. 2020.
Mikroregion Kahan dso
Vyvěšení: 16.11.2020 Sejmutí: 03.12.2020
Návrh rozpočtu pro rok 2021.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 16.11.2020 Sejmutí: 02.12.2020
Kalkulace vodného a stočného na rok 2021.
Městský úřad Rosice
Vyvěšení: 11.11.2020 Sejmutí: 27.11.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy- úprava provozu na poz. komunikacích
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 09.11.2020 Sejmutí: 27.11.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 09.11.2020 Sejmutí: 27.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.11.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů podle zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení: 29.10.2020 Sejmutí: 31.12.2023
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 29.10.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů podle zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Rosice
Vyvěšení: 19.10.2020 Sejmutí: 05.11.2020
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Tetčice
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyvěšení: 19.10.2020 Sejmutí: 05.11.2020
Aktualizace územních zásad JMK
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.10.2020 Sejmutí: 01.11.2020
Svolání zastupitelstva a program jednání na den 26. října 2020.
Finanční úřad Brno - venkov
Vyvěšení: 09.10.2020 Sejmutí: 25.10.2020
Informace Generálního ředitelství o posečkání úhrady daně.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 01.10.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 26
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyvěšení: 14.09.2020 Sejmutí: 30.09.2020
Rozhodnutí doručované veř. vyhláškou - závěr zjišťovacího řízení.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 11.09.2020 Sejmutí: 27.09.2020
Záměr zastupitelstva pronájem části pozemku p. č. 986.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 11.09.2020 Sejmutí: 27.09.2020
Záměr zastupitelstva pronájem části pozemku p. č. 1034.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 11.09.2020 Sejmutí: 27.09.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 86/26.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 11.09.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č. 24, 25.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 09.09.2020 Sejmutí: 25.09.2020
Oznámení o době a místu konání voleb - do zastupitelstva Jihomoravského kraje
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.09.2020 Sejmutí: 24.09.2020
Oznámení o konání prvního zasedání okrskových volebních komisí.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 04.09.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č. 22 a 23.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 20.08.2020 Sejmutí: 05.09.2020
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí - volby do zastupitelstva Jihomoravskéhho kraje
Obec Zastávka
Vyvěšení: 19.08.2020 Sejmutí: 04.09.2020
Svolání zastupitelstva a program jednání na 27. srpna 2020.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 18.08.2020 Sejmutí: 03.09.2020
Zveřejnění informací o počtu a sídle volebních okrsků v obci Zastávka.
E.ON ČR
Vyvěšení: 17.08.2020 Sejmutí: 02.09.2020
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 1. 9. 2020.
Město Rosice
Vyvěšení: 17.08.2020 Sejmutí: 02.09.2020
Výběrové řízení - referent odboru dopravy MěÚ Rosice.
E.ON ČR
Vyvěšení: 14.08.2020 Sejmutí: 30.08.2020
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 1. 9. 2020.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 12.08.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 21
Terénní úpravy se změnou výškových poměrů, park Julius - Zastávka.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 04.08.2020 Sejmutí: 20.08.2020
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost
Obecní úřad Zastávka
Vyvěšení: 04.08.2020 Sejmutí: 20.08.2020
Veřejná vyhláška - doručení písemnosti
E.ON ČR
Vyvěšení: 30.07.2020 Sejmutí: 15.08.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
Ministerstvo zemědělství
Vyvěšení: 31.12.2022 Sejmutí: 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Obec Zastávka
Vyvěšení: 28.07.2020 Sejmutí: 13.08.2020
Svolání zastupitelstva a program jednání na dne 5. 8. 2020.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 28.07.2020 Sejmutí: 13.08.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - Volby do zastupitelstva JMK
Obec Zastávka
Vyvěšení: 27.07.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 20
Obec Zastávka
Vyvěšení: 27.07.2020 Sejmutí: 31.07.2021
Závěrečný účet obce Zastávka za rok 2019.
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyvěšení: 23.07.2020 Sejmutí: 08.08.2020
Modernizace pracoviště demontáž autovraků - provozovna Zastávka,k.ú. Zastávka, okr. Brno-venkov
Obec Zastávka
Vyvěšení: 15.07.2020 Sejmutí: 31.07.2020
Oznámení o nalezené věci - mobilní telefon
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.07.2020 Sejmutí: 24.07.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 19
Obec Zastávka
Vyvěšení: 17.06.2020 Sejmutí: 03.07.2020
Svolání zastupitelstva a program jednání na dne 24. června 2020.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 17.06.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů.
Městský úřad Rosice
Vyvěšení: 17.06.2020 Sejmutí: 03.07.2020
Opatření obecné povahy - zrušení zákazu
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.06.2020 Sejmutí: 24.06.2020
Záměr zastupitelstva pronajmout část pozemku č. 82/2.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.06.2020 Sejmutí: 19.06.2020
Záměr zastupitelstva pronajmout pozemek p. č. 82/1.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.06.2020 Sejmutí: 19.06.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 123/34.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.06.2020 Sejmutí: 19.06.2020
Záměr zastupitelstva pronajmout část pozemku p. č. 1240.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.06.2020 Sejmutí: 19.06.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 161/15 a 161/17.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.06.2020 Sejmutí: 19.06.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek č. 104/2
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.06.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č. 16, 17, 18.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 01.06.2020 Sejmutí: 17.06.2020
Oznámení o nalezené věci - dioptrické brýle
Obec Zastávka
Vyvěšení: 25.05.2020 Sejmutí: 10.06.2020
Oznámení o nálezu - 2 ks klíčů
Mikroregion Kahan dso
Vyvěšení: 22.05.2020 Sejmutí: 11.06.2020
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019.
Mikroregion Kahan dso
Vyvěšení: 22.05.2020 Sejmutí: 11.06.2020
Fin 2 - 12M
Mikroregion Kahan dso
Vyvěšení: 22.05.2020 Sejmutí: 11.06.2020
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kahan dso.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 20.05.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 15.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 19.05.2020 Sejmutí: 04.06.2020
Svolání zastupitelstva a program jednání na 27. 5. 2020.
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyvěšení: 15.05.2020 Sejmutí: 26.06.2020
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 územního rozvoje JMK.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 14.05.2020 Sejmutí: 30.05.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 14.05.2020 Sejmutí: 30.05.2020
Výkaz FIN 12 2019.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 14.05.2020 Sejmutí: 30.05.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 14.05.2020 Sejmutí: 30.05.2020
Záměr zastupitelstva pronajmout nemovitost.
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyvěšení: 14.05.2020 Sejmutí: 30.06.2020
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásada územního rozvoje JMK
Obec Zastávka
Vyvěšení: 11.05.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 13, 14.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 11.05.2020 Sejmutí: 27.05.2020
Návrh závěrečného účtu obce Zastávka v užším rozsahu za rok 2019.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 07.05.2020 Sejmutí: 23.05.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 104/1
Obec Zastávka
Vyvěšení: 07.05.2020 Sejmutí: 23.05.2020
Záměr zastupitelstva prodat p. č. 123/32.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 07.05.2020 Sejmutí: 23.05.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 219/29.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 07.05.2020 Sejmutí: 23.05.2020
Záměr zastupitelstva obce prodat pozemek p. č. 1038/9.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 04.05.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 12.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 28.04.2020 Sejmutí: 14.05.2020
Svolání zastupitelstva a program jednání na 6. května 2020.
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Vyvěšení: 27.04.2020 Sejmutí: 27.05.2020
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 15.04.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č. 8, 9, 10, 11.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 09.04.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 7
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Vyvěšení: 09.04.2020 Sejmutí: 11.05.2020
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí 2020.
Městský úřad Rosice
Vyvěšení: 08.04.2020 Sejmutí: 24.04.2020
Oznámení zahájení správního řízení
Ministerstvo zemědělství
Vyvěšení: 07.04.2020 Sejmutí: 07.05.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Obec Zastávka
Vyvěšení: 24.03.2020 Sejmutí: 09.04.2020
Informace o zrušení jednání zastupitelstva obce Zastávka dne 25. 3. 2020.
Město Rosice
Vyvěšení: 17.03.2020 Sejmutí: 02.04.2020
Krizové opatření - provoz podatelny MěÚ Rosice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Brno
Vyvěšení: 17.03.2020 Sejmutí: 31.12.2023
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Město Rosice
Vyvěšení: 17.03.2020 Sejmutí: 02.04.2020
Krizové opatření č. 1
Vláda ČR
Vyvěšení: 13.03.2020 Sejmutí: 13.04.2020
Usnesení Vlády ČR - Nouzový stav
Obec Zastávka
Vyvěšení: 10.03.2020 Sejmutí: 26.03.2020
Svolání zastupitelstva a program jednání na 25. 3. 2020.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 04.03.2020 Sejmutí: 04.03.2023
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Zastávka - Zahrádkáři Zastávka, z. s.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.03.2020 Sejmutí: 03.03.2023
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Zastávka - TJ Čechie Zastávka, z. s.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.03.2020 Sejmutí: 03.03.2023
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Zastávka - Klub seniorů Zastávka z.s.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.03.2020 Sejmutí: 11.06.2023
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Zastávka - HC Zastávka z.s.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.03.2020 Sejmutí: 03.03.2023
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce - FKM Kahan z.s.
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Vyvěšení: 03.03.2020 Sejmutí: 19.03.2020
Výjezdy do obcí - výběr přiznání k dani z příjmů
Obec Zastávka
Vyvěšení: 28.02.2020 Sejmutí: 15.03.2020
Záměr zastupitelstva prodat část pozemku p. č. 185/1.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 28.02.2020 Sejmutí: 15.03.2020
Záměr zastupitelstva obce prodat pozemek p. č. 1245/1.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 28.02.2020 Sejmutí: 15.03.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 1245/3.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 28.02.2020 Sejmutí: 15.03.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č.1245/4.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 28.02.2020 Sejmutí: 15.03.2020
Záměr zastupitelstva obce prodat nemovitost p. č. 1246/1.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 28.02.2020 Sejmutí: 15.03.2020
Záměr zastupitelstva obce prodat nemovitost - p. č. 1246/2.
Obec Zastáva
Vyvěšení: 28.02.2020 Sejmutí: 15.03.2020
Záměr zastupitelstva obce prodat nemovitost, par. č. 156/2, 158/2 a 142/12.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 28.02.2020 Sejmutí: 15.03.2020
Použití příspěvku k částečné úhradě nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením v roce 2019.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 28.02.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č. 5, 6.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 24.02.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů.
Obec zastávka
Vyvěšení: 17.02.2020 Sejmutí: 04.03.2020
Svolání zastupitelstva a program jednání na dne 26. 2. 2020.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 14.02.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 1, 2, 3, 4.
Město Rosice
Vyvěšení: 07.02.2020 Sejmutí: 23.02.2020
Výběrové řízení - pracovník/ce vztahů k veřejnosti(tiskový mluvčí)
Obec Zastávka
Vyvěšení: 07.02.2020 Sejmutí: 23.02.2020
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 219/27.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 07.02.2020 Sejmutí: 23.02.2020
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 982/15.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 07.02.2020 Sejmutí: 23.02.2020
Záměr zastupitelstva obce Zastávka prodat nemovitost p. č. 982/14.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 07.02.2020 Sejmutí: 23.02.2020
Záměr zastupitelstva obce pronajmout nemovitost část. p. č. 124/1.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 07.02.2020 Sejmutí: 23.02.2020
Záměr zastupitelstva pronajmout nemovitost- p. č. 1003/4.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 30.01.2020 Sejmutí: 15.02.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 40
Stanovení termínů sčítání zvěře pro rok 2020 na území JMK.
Městská část Brno-Kníničky
Vyvěšení: 22.01.2020 Sejmutí: 07.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí stavebního úřadu
Obec zastávka
Vyvěšení: 21.01.2020 Sejmutí: 06.02.2020
Svolání zastupitelstva a program jednání na 29. ledna 2020.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 17.01.2020 Sejmutí: 02.02.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č. 37, 38, 39.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 17.01.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zastávka 2021-2023.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 17.01.2020 Sejmutí: 31.12.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočet obce Zastávka 2020.
Soudní exekutor JuDr. Juraj Podkonický
Vyvěšení: 15.01.2020 Sejmutí: 31.01.2020
Dražební vyhláška (o elektronické dražbě)
Obecní úřad Zastávka
Vyvěšení: 10.01.2020 Sejmutí: 15.02.2020
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č.j. OUZS/36/2020
Městská část Brno-Kníničky
Vyvěšení: 07.01.2020 Sejmutí: 23.01.2020
Výběrové řízení na funkční místo vedoucího stavebního úřadu.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.01.2020 Sejmutí: 19.01.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č. 34, 35, 36.
Mikroregion Kahan dso
Vyvěšení: 18.12.2019 Sejmutí: 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů.
Svazek vodovodů a kanaliazací
Vyvěšení: 16.12.2019 Sejmutí: 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 11.12.2019 Sejmutí: 31.12.2020
Cena vodného a stočného v roce 2020.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 04.12.2019 Sejmutí: 31.12.2020
Termíny zasedání zastupitelstva obce Zastávka v roce 2020.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 22.10.2019 Sejmutí: 22.10.2022
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - HC Zastávka
Ministerstvo zemědělství
Vyvěšení: 04.09.2019 Sejmutí: 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení: 28.08.2019 Sejmutí: 31.12.2023
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN.
Ministerstvo zemědělství
Vyvěšení: 08.04.2019 Sejmutí: 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Obec Zastávka
Vyvěšení: 11.03.2019 Sejmutí: 11.03.2022
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 11.03.2019 Sejmutí: 19.06.2022
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Zastávka.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 11.03.2019 Sejmutí: 11.03.2022
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení: 07.09.2018 Sejmutí: 31.12.2023
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 09.04.2018 Sejmutí: 09.04.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce - Muezum průmyslových železnic
Obec Zastávka
Vyvěšení: 26.02.2018 Sejmutí: 27.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce T.J. Sokol Zastávka
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.02.2018 Sejmutí: 08.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - HC Zastávka, z.s.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.02.2018 Sejmutí: 08.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - TJ Čechie Zastávka, z.s.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.02.2018 Sejmutí: 08.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - FKM Kahan, z.s.
Velikost textu: R-+

Informace

Pondělí, 30. 11. 2020.
Svátek má Ondřej, zítra Iva.
Aktuální teplota: 3,7 °C

Hlášení rozhlasu

MUDr. Valeš a MUDr. Kuderová ordinují... 30.11.2020
Potraviny u Sedláčků vám v týdnu od 3... 30.11.2020
MUDr.Kuderová má ještě vakcíny proti ... 25.11.2020
Potraviny u Sedláčků vám v týdnu od 2... 23.11.2020
RTG pracoviště bude z technických dův... 18.11.2020
Plicní ambulance v Ivančicích, MUDr. ... 16.11.2020
Dne 18.11.2020 budeme u vas provádět ... 16.11.2020
Dětská ambulance bude ve středu 11.11... 09.11.2020
Potraviny u Sedláčků vám v týdnu od 9... 09.11.2020
Ostraha v Zastávce u Brna. Ostraha os... 02.11.2020