Úřední deska


Městský úřad Rosice - odbor dopravy
Vyvěšení: 22.06.2018 Sejmutí: 08.07.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy- přechodná úprava provozu na poz. komunikacích
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 19.06.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Oznámení o vyvěšení Rozpočtových opatření.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 19.06.2018 Sejmutí: 05.07.2018
Svolání zastupitelstva a program jednání dne 27. června 2018.
E.ON ČR
Vyvěšení: 14.06.2018 Sejmutí: 30.06.2018
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 7. 8. 2018
Mikroregion Kahan dso
Vyvěšení: 08.06.2018 Sejmutí: 24.06.2018
Inventarizační zpráva - Mikroregion Kana dso
Mikroregion Kahan dso
Vyvěšení: 08.06.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů - Mikroregion Kahan dso.
Mikroregion Kahan dso
Vyvěšení: 08.06.2018 Sejmutí: 24.06.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017- Mikroregion Kahan dso.
Mikroregion Kahan dso
Vyvěšení: 08.06.2018 Sejmutí: 24.06.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Mikroregion Kahan dso.
Mikroregion Kahan dso
Vyvěšení: 08.06.2018 Sejmutí: 24.06.2018
Mikroregion Kahan dso - FIN 2
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 04.06.2018 Sejmutí: 30.06.2019
Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu Svazku za rok 2017.
Obec Zbraslav
Vyvěšení: 01.06.2018 Sejmutí: 17.06.2018
Výběrové řízení - účetní-ekonom.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Příloha 2017 - DDM Zastávka.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Rozvaha 2017 - DDM Zastávka.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Výkaz ZZ - 2017 - DDM Zastávka.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Inventarizační zpráva za rok 2017 - DDM Zastávka.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Příloha 2017 - ZŠ Zastávka.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Rozvaha 2017 - ZŠ Zastávka.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Výkaz ZZ 2017 - ZŠ Zastávka.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Inventarizační zpráva za rok 2017 - ZŠ Zastávka
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Zpráva o hospodaření sociálního fondu za rok 2017.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Inventarizační zpráva za rok 2017
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
FIN 2-12 M 2017
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Příloha 2017
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Rozvaha 2017
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Výkaz ZZ 2017
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 27.06.2018
Návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2017.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 16.06.2018
Záměr zastupitelstva pronajmout část pozemku p. č. 124/1.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 16.06.2018
Záměr zastupitelstva pronajmout část pozemku p. č. 113.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 16.06.2018
Záměr zastupitelstva pronajmout pozemek p. č. 1003/27 a 1004/7
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 15, 16, 17, 18.
Město Rosice
Vyvěšení: 30.05.2018 Sejmutí: 15.06.2018
Výběrové řízení - právník odboru kanceláře starosty
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 28.05.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 21.05.2018 Sejmutí: 06.06.2018
Svolání zastupitelstva a program jednání na 30. 5. 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.05.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 12-14.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 14.05.2018 Sejmutí: 30.05.2018
Oznámení o nalezené věci.
Drážní úřad, Olomouc
Vyvěšení: 14.05.2018 Sejmutí: 30.05.2018
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 14.05.2018 Sejmutí: 30.05.2018
Porovnání všech složek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 10.05.2018 Sejmutí: 26.05.2018
Oznámení o konání valné hromady.
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu.
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Zpráva o výsledku hospodaření.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Příloha
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Výkaz zisku a ztráty
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Rozvaha 2017
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Závěrečný účet 2017 - návrh
Finanční úřad Jihomoravský kraj
Vyvěšení: 27.04.2018 Sejmutí: 28.05.2018
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2018.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 26.04.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy
Vyvěšení: 25.04.2018 Sejmutí: 11.05.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích
E:ON ČR
Vyvěšení: 20.04.2018 Sejmutí: 06.05.2018
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 15. 5. 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.04.2018 Sejmutí: 02.05.2018
Svolání zastupitelstva a program jednání na 25. 4. 2018.
Městský úřad Rosice
Vyvěšení: 13.04.2018 Sejmutí: 29.04.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích.
E:ON ČR
Vyvěšení: 11.04.2018 Sejmutí: 10.05.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 9. 5. 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 09.04.2018 Sejmutí: 09.04.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce - Muezum průmyslových železnic
Obec Zastávka
Vyvěšení: 05.04.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 9, 10, 11.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 05.04.2018 Sejmutí: 21.04.2018
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 1129/9.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.04.2018 Sejmutí: 19.04.2018
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 1003/16.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.04.2018 Sejmutí: 19.04.2018
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 123/29.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.04.2018 Sejmutí: 19.04.2018
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 212/6, 212/7, 212/8.
E.ON ČR
Vyvěšení: 28.03.2018 Sejmutí: 13.04.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11. 4. 2018.
Krajský úřad jihomoravského kraje - odbor dopravy
Vyvěšení: 26.03.2018 Sejmutí: 11.04.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 20.03.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 1
Obec Zastávka
Vyvěšení: 20.03.2018 Sejmutí: 05.04.2018
Svolání zastupitelstva a program jednání na 28. 3. 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.03.2018 Sejmutí: 01.04.2018
Použití příspěvku k částečné úhradě nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením v roce 2017.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení: 06.03.2018 Sejmutí: 22.03.2018
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 05.03.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č. 5, 6, 7, 8.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 05.03.2018 Sejmutí: 21.03.2018
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost pozemky p. č. 175/5, 176/5.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 26.02.2018 Sejmutí: 27.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce T.J. Sokol Zastávka
Městský úřad Rosice
Vyvěšení: 23.02.2018 Sejmutí: 11.03.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 19.02.2018 Sejmutí: 07.03.2018
Svolání zastupitelstva obce Zastávka a program jednání na 28. února 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 19.02.2018 Sejmutí: 07.03.2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017.
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyvěšení: 15.02.2018 Sejmutí: 05.03.2018
Stanovení termínů sčítání zvěře pro rok 2018 na území Jihomoravského kraje.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 14.02.2018 Sejmutí: 28.02.2018
Výsledky - Volby prezident ČR
Obec Zastávka
Vyvěšení: 14.02.2018 Sejmutí: 28.02.2018
Výzva k podání cenových nabídek - Demolice objektu Zastávka, Babická č.p. 105.
Městský úřad Rosice
Vyvěšení: 14.02.2018 Sejmutí: 02.03.2018
Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.02.2018 Sejmutí: 08.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - HC Zastávka, z.s.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.02.2018 Sejmutí: 08.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - TJ Čechie Zastávka, z.s.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.02.2018 Sejmutí: 08.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - FKM Kahan, z.s.
Místní akční skupina Brána Brněnska
Vyvěšení: 06.02.2018 Sejmutí: 22.02.2018
Výběrové řízení - projektový manažer/ka
Obec Zastávka
Vyvěšení: 01.02.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 1-4/2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 30.01.2018 Sejmutí: 15.02.2018
Veřejnoprávní smlouva - obecní policie
Obec Zastávka
Vyvěšení: 30.01.2018 Sejmutí: 15.02.2018
Veřejnoprávní smlouvy - přestupky
E.ON ČR
Vyvěšení: 30.01.2018 Sejmutí: 19.02.2018
Oznámení o přerušení dodávky el.energie
E.ON ČR
Vyvěšení: 30.01.2018 Sejmutí: 19.02.2018
Oznámení o přerušení dodávky el. energie .
Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Vyvěšení: 23.01.2018 Sejmutí: 08.02.2018
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 22.01.2018 Sejmutí: 07.02.2018
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 123/27.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 22.01.2018 Sejmutí: 07.02.2018
Záměr zastupitelstva pronajmout nemovitost p. č. 1003/27 a 1004/7.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 22.01.2018 Sejmutí: 07.02.2018
Svolání zastupitelstva Obce Zastávka a program jednání na 31. 1. 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 18.01.2018 Sejmutí: 03.02.2018
Zveřejnění dokumentů - rozp. opatření č. 35
Exekutorský úřad Přerov
Vyvěšení: 17.01.2018 Sejmutí: 17.02.2018
Dražební vyhláška
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.01.2018 Sejmutí: 01.02.2018
Oznámení o místě a konání voleb, Volby Prezidenta ČR II. kolo
Finanční úřad Brno-venkov
Vyvěšení: 15.01.2018 Sejmutí: 31.01.2018
Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitosti.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 15.01.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Rozpočet na rok 2018 - Obec Zastávka.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 15.01.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obec Zastávka.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 15.01.2018 Sejmutí: 31.01.2018
Zveřejnění dokumentů
Obec Zastávka
Vyvěšení: 15.01.2018 Sejmutí: 31.01.2018
Zveřejnění dokumentů
Velikost textu: R-+

Informace

Sobota, 23. 6. 2018.
Svátek má Zdeňka, zítra Jan.
Aktuální teplota: 12,7 °C

Kalendář akcí

06/2018
PoÚtStČtSoNe
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
29
30
 

Hlášení rozhlasu

Knihovna v Zastávce bude z důvodu dov... 21.06.2018
Firma STARTECH spol. s r.o. přijme do... 19.06.2018
MUDr.Kuderová nebude ordinovat 22.6.,... 19.06.2018
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 21. ... 18.06.2018
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 1... 11.06.2018
ORL ambulance nebude ordinovat 13.6. ... 11.06.2018
Společnost Thermona Zastávka, výro... 08.06.2018
Pošta v Zastávce oznamuje, že z techn... 07.06.2018
MUDr.Valeš nebude ordinovat 8.6., zás... 05.06.2018
Drůbežárna Prace bude v sobotu 9.6. ... 05.06.2018