Úřední deska


Obec Zastávka (12.12.2017)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
Obec Zastávka (12.12.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 20. 12. 2017.
Návrh střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů.
Obec Zastávka (07.12.2017)
Obecně závazná vyhláška obce Zastávka č. 2/2017.
Obec Zastávka (06.12.2017)
Termíny jednání zastupitelstva obce Zastávka na rok 2018.
Obec Zastávlka (04.12.2017)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-ředitel/ka příspěvkové organizace RIC Zastávka
Obec Zastávka (04.12.2017)
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí.
Veřejná vyhláška
Obec Zastávka (01.12.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č. 29, 30, 31.
Kalkulace vodné, stočné rok 2018.
E.ON (29.11.2017)
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14. 12. 2017.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Návrh rozpočtu pro rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019,2020.
Obec Zastávka (27.11.2017)
Informace a počtu a sídle volebních okrsků.- volby prezidenta ČR
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2019, 2020 a návrh rozpočtu na rok 2018.
Střednědový výhled rozpočtu pro rok 2019, 2020 a návrh rozpočtu na rok 2018.
Obec Zastávka (22.11.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 29. 11. 2017.
Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci.
Rozpočtové opatření č. 9.
Obec Zastávka (22.11.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 735/2, 736/2,737/2.
Oznámení o konání řádné valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice.
Obec Zastávka (13.11.2017)
Zveřejnění dokumentů: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zastávka a návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2018.
Obec Zastávka (13.11.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitosti p. č. 735/2, 736/2, 737/2
Obec Zastávka (10.11.2017)
Oznámení o nalezené věci
Návrh rozpočtu pro rok 2018
Obec Zastávka (09.11.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 28
Obec Zastávka (09.11.2017)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby prezident ČR
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zpracování těžeb nahodilých
Návrh opatření obecné povahy - výjimka ze zákazů u zvlášť chráněného živočicha bobra evropského.
Návrh rozpočtu pro rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Obec Zastávka (06.11.2017)
Oznámení o nalezené věci.
Opatření obecné povahy.
Obec Zastávka (26.10.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č. 24 - 27
Výběrové řízení - pozice projektový manažer/ka
Veřejná vyhláška
Město Rosice (25.10.2017)
Výběrové řízení - strážník Městské policie Rosice.
Výsledky voleb - volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Obec Zastávka (18.10.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání dne 25.10.2017
Krajský úřad JMK (17.10.2017)
Upozornění pro voliče
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu dřevin.
Obec Zastávka (04.10.2017)
Oznámení o době a místě konání voleb v obci Zastávka.
Obec Zastávka (02.10.2017)
Oznámení o nalezené věci - pánské sportovní boty
Obec Zastávka (02.10.2017)
Záměr zastupitelstva pronajmout pozemky.
Obec Zastávka (02.10.2017)
Záměr zastupitelstva prodat pozemky.
Obec Zastávka (29.09.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 20, 21, 22, 23.
Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření.
Informace o zveřejněných dokumentech.
Návrh opatření obecné povahy
Obec Zastávka (27.09.2017)
Volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017: Jmenování členů okrskových volebních komisí
Obec Zastávka (20.09.2017)
Záměr zastupitelstva pronajmout nemovitost - část pozemku p. č. 986 (zahrada).
Obec Zastávka (19.09.2017)
Svolání zastupitelstva obce Zastávka a program jednání na 27. 9. 2017.
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
Obec Babice u Rosic (15.09.2017)
Záměr pronájmu nebytových prostor - pohostinství Babice u Rosic.
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Obec Zastávka (11.09.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 17, 18, 19.
Přestěhování územního pracoviště Brno III
Obec Zastávka (07.09.2017)
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Obec Zastávka (04.09.2017)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do posl. sněmovny
Obec Zastávka (30.08.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 14- 16.
Opatření obecné povahy - uzavírka silnice II/393 v obci Rapotice - úprava provozu.
Město Rosice (24.08.2017)
Nařízení města Rosice č. 1/2017.
Obec Zastávka (24.08.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 30. 8. 2017.
Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření.
E.ON ČR (23.08.2017)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 12.9.2017.
Obec Zastávka (17.08.2017)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
E.ON ČR (16.08.2017)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie.
Informace pro orgány státní správy myslivosti a uživatelů honiteb -AMP.
Obec Zastávka (01.08.2017)
Záměr zastupitelstva obce Zastávka pronajmout nemovitost část pozemku p.č. 113.
Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č.5.
Veřejná vyhláška - Návrh, Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. - plocha u OÚ
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu na komunikaci.
Rozhodnutí o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Obec Zastávka (17.07.2017)
Výběrové řízení - pozice zaměstnance vztahů k veřejnosti - kulturní a informační práce.
Obec Zastávka (13.07.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 10,11,12,13/2017.
Oznámení o zahájení prací v lokalitě Zastávka - Kloboučky - havarijní stav kanalizace a vodovodu.
Oznámení o vyvěšení Střednědobého výhledu rozpočtu SVaK 2019-2019.
Oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu Svazku za rok 2016.
Opatření obecné povahy - úprava provozu za obcí Zastávka - oprava mostu
Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu - budování bezpečných přechodů
Rozhodnutí - povolení uzavírky silnice I/23- oprava krytu vozovky
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Město Rosice (03.07.2017)
Výběrové řízení na obsazení pozice Strážník Městské policie Rosice.
Obec Zastávka (03.07.2017)
Termíny jednání zastupitelstva obce Zastávka na druhé pololetí 2017.
Obec Zastávka (30.06.2017)
Výběrové řízení na provozovatele nebytových prostor sloužících jako restaurační zařízení " Restaurace na hřišti"
Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu.
E.ON ČR (28.06.2017)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 13.7.2017.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích.
Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci
Obec Zastávka (20.06.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 28. června 2017.
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu za komunikaci.
Veřejná vyhláška - návrh Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Návrh závěrečného účtu za rok 2016.
Komentář k vlastnímu hospodaření.
Inventarizační zpráva za rok 2016.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 -12 M
Obec Zastávka (02.06.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatř. 7, 8, 9.
Obec Zastávka (02.06.2017)
Inventarizační zpráva za rok 2016 DDM
Obec Zastávka (02.06.2017)
Rozvaha- bilance DDM
Obec Zastávka (02.06.2017)
Příloha DDM
Obec Zastávka (02.06.2017)
Výkaz zisku a ztráty DDM
Obec Zastávka (02.06.2017)
Rozvaha-bilance ZŠ
Obec Zastávka (02.06.2017)
Příloha ZŠ
Obec Zastávka (02.06.2017)
Inventarizační zpráva za rok 2016 ZŠ.
Obec Zastávka (02.06.2017)
Výkaz zisku a ztráty ZŠ Zastávka.
Obec Zastávka (02.06.2017)
Seznam příloh k závěrečnému účtu obce Zastávka za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Zpráva o hospodaření sociální fondu za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Inventarizační zpráva za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Komentář k vlastnímu hospodaření obce za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Příhoha
Obec Zastávka (02.06.2017)
Rozvaha - bilance
Obec Zastávka (02.06.2017)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
Obec Zastávka (02.06.2017)
Výkaz zisku a ztráty
Usnesení o vymožení pohledávky.
Usnesení o provedení elektronické dražby
Obec Zastávka (22.05.2017)
Svolání zastupitelstva obce
Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2016
Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření č. 3 a 4
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné.
Obec Zastávka (10.05.2017)
Zveřejnění dokumentů podle zákona 250/2000Sb.- rozp. opatření č. 6
Obec Zastávka (27.04.2017)
Záměr zastupitelstva obce Zastávka prodat pozemek p. č. 1168.
Obec Zastávka (27.04.2017)
Záměr zastupitelstva obce Zastávka prodat pozemek p. č. 161/11.
Obec Zastávka (27.04.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 4,5
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitosti rok 2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Revitalizace trati Okříšky-Zastávka u Brna
Dražební vyhláška
Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření
Rozesílání složenek
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci
Obec Zastávka (18.04.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 26. dubna 2017.
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh
Obec Zastávka (10.04.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 3
Oznámení o vyvěšení Rozpočtových opatření č.2,1
E.ON ĆR (07.04.2017)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 24. 4. 2017
E.On ČR (06.04.2017)
Oznámení o neuskutečnění plánovaných prací 18. 4. 2017 - 12-15hod
E.ON ČR (06.04.2017)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 18.4, 19.4., 20.4. a 21.4.2017
Obec Zastávka (30.03.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 145/2.
Obec Zastávka (30.03.2017)
Záměr zastupitelstva bezúplatně převést nemovitost p. č. 86/1.
Obec Zastávka (30.03.2017)
Záměr zastupitelstva koupit nemovitost pozemek p. č. 1336/2 a stavba tech. vybavení na p. č. 1336/2.
Obec Zastávka (30.03.2017)
Záměr zastupitelstva koupit nemovitost pozemek p. č. 1336/2 a stavba tech. vybavení na p. č. 1336/2.
Obec Zastávka (23.03.2017)
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Kahan DSO
Obec Zastávka (23.03.2017)
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu obce Zastávka do roku 2018.
Obec Zastávka (23.03.2017)
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2015
Oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu svazku za rok 2015.
Oznámení o vyvěšení Rozpočtového opatření č. 1
Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2017
Obec Zastávka (22.03.2017)
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017.
Obec Zastávka (22.03.2017)
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření 1/2017.
Obec Zastávka (22.03.2017)
Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Zastávka na rok 2017
Dražební vyhláška a oznámení dražebního roku - Smejkalová Oldřiška
Obec Zastávka (20.03.2017)
Svolání zastupitelstva obce Zastávka a program jednání na 29 . 3. 2017.
Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nákazy - aviární influenze.
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání.
Obec Zastávka (13.03.2017)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce - TJ Sokol Zastávka
Veřejná vyhláška - návrh - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava místní komunikace.
Obec Zastávka (28.02.2017)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
Obec Zastávka (27.02.2017)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017- stanovení školských obvodů mateřských škol.
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN.
Obec Zastávka (27.02.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p.č. 133/20.
Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici.
Obec Zastávka (14.02.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na dne 22. února 2017
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Obec Zastávka (13.02.2017)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce.
Rozšířené úřední hodiny pro vyzvednutí autentizačních údajů k evidenci tržeb
Obec Zastávka (07.02.2017)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Zastávka
Obec Zastávka (07.02.2017)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce
Stanovení termínů sčítání zvěře pro rok 2017
Obec Zastávka (02.02.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 3/1 a 3/2
Obec Zastávka (02.02.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 1003/7
Obec Zastávka (02.02.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 1171/1 a další...
Město Rosice (27.01.2017)
Výběrové řízení na obsazení pozice Strážník městské policie
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikací.
Obec Zastávka (17.01.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 25. 1. 2017.
Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail.
Nařízená státní veterinární správy- změna
Mimořádná veterinární opatření - ptačí chřipka
Nařízení státní vetrinární správy-mimoř. veterinární opatření
Nařízení - mimořádné veterinární opatření
Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí.
Oznámení o konání členské schůze 9. 1. 2017.
Obec Zastávka (23.12.2016)
Záměr zastupitelstva prodat pozemky p. č. 142/10 a 155/1.
Obec Zastávka (22.12.2016)
Rozpočet obce Zastávka pro rok 2017.
Obec Zastávka (22.12.2016)
Termíny zasedání zastupitelstva obce Zastávka v prvním pololetí 2017.
Dražební vyhláška - Smejkalová Oldřiška, Nová osada 542
Výběrové řízení - projektový manažer/ka
Loading
Velikost textu: R-+

Informace

Středa, 13. 12. 2017.
Svátek má Lucie, zítra Lýdie.
Aktuální teplota: 1,7 °C

Kalendář akcí

12/2017
PoÚtStČtSoNe
 
 
 
 
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27
28
29
30
31

Hlášení rozhlasu

Základní umělecká škola Vás srdečně z... 12.12.2017
Od 1. 1. 2018 nabízíme k pronájmu mod... 12.12.2017
RIC - POHÁDKY NA ZDI Srdečně Vás zv... 11.12.2017
Obecní knihovna bude od 22.12. 2017 d... 11.12.2017
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 1... 11.12.2017
Drůbežárna Prace bude v pátek 8. 12... 06.12.2017
Společnost HARTMANN-RICO a.s. hledá b... 06.12.2017
Obecní knihovna bude dnes ve středu 6... 06.12.2017
Neurologická amulance nebude ordiovat... 06.12.2017
Veselý Jaroslav, Pohořelice, oznamuje... 05.12.2017