Úřední deska


Obec Zastávka
Vyvěšení: 19.06.2019 Sejmutí: 05.07.2019
Použití příspěvku k částečné úhradě nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením v roce 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 18.06.2019 Sejmutí: 04.07.2019
Svolání zastupitelstva a program jednání na 26. června 2019.
E.ON ČR
Vyvěšení: 17.06.2019 Sejmutí: 03.07.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie ne 15.7.2019.
Obecní úřad Zastávka
Vyvěšení: 10.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Veřejná vyhláška
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 31.12.2019
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č. 14, 15, 16.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Inventarizace RIC.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Inventarizační zpráva DDM.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Inventarizační zpráva - ZŠ.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Rozvaha RIC
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Výsledek hospodaření RIC
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Příloha - DDM.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Výkaz zisku a ztráty DDM.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Rozvaha - DDM
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Výkaz zisku a ztráty - ZŠ.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Rozvaha - ZŠ
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Příloha - Základní škola
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Zpráva o hospodaření soc. fondu za rok 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Inventarizační zpráva za rok 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
FIN
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Příloha
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Výkaz zisku a ztráty.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Rozvaha
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.06.2019 Sejmutí: 26.06.2019
Zveřejnění dokumentů - Návrh závěrečného účtu za rok 2019.
Ministarstvo životního prostředí
Vyvěšení: 03.06.2019 Sejmutí: 19.06.2019
Opatření obecné povahy - postup při usmrcování kormorána velkého
Ministerstvo životního prostředí
Vyvěšení: 03.06.2019 Sejmutí: 19.06.2019
Veřejná vyhláška.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.06.2019 Sejmutí: 19.06.2019
Oznámení a nalezené věci.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2019 Sejmutí: 16.06.2019
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 82/1.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2019 Sejmutí: 16.06.2019
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 104/5.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 31.05.2019 Sejmutí: 16.06.2019
Záměr zastupitelstva pronajmout část pozemku p . č. 191/1.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 27.05.2019 Sejmutí: 12.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 27.05.2019 Sejmutí: 12.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 27.05.2019 Sejmutí: 12.06.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 22.05.2019 Sejmutí: 07.06.2019
Svolání zastupitelstva a program jednání na 29. května 2019.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 20.05.2019 Sejmutí: 31.12.2019
Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 2.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 20.05.2019 Sejmutí: 05.06.2019
Oznámení o nalezení věci.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 20.05.2019 Sejmutí: 05.06.2019
Oznámení o nalezení věci.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 10.05.2019 Sejmutí: 31.12.2019
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 13.
Mikroregion Kahan dso
Vyvěšení: 09.05.2019 Sejmutí: 07.06.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 06.05.2019 Sejmutí: 06.06.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - vyúčtování za rok 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.05.2019 Sejmutí: 22.05.2019
Oznámení o době a místu konání voleb do EP.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.05.2019 Sejmutí: 19.05.2019
Oznámení o nalezené věci
Obec Zastávka
Vyvěšení: 02.05.2019 Sejmutí: 18.05.2019
Jmenování členů okrskových volebních komisí - volby EP
Finanční úřad Pro jihomoravský kraj
Vyvěšení: 26.04.2019 Sejmutí: 27.05.2019
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 26.04.2019 Sejmutí: 12.05.2019
Jmenování zapisovatele - volby EP
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.04.2019 Sejmutí: 31.12.2019
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 8-12.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.04.2019 Sejmutí: 02.05.2019
Svolání zastupitelstva a program jednání na 24. dubna 2019.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 10.04.2019 Sejmutí: 26.04.2019
Oznámení o nalezené věci.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 10.04.2019 Sejmutí: 26.04.2019
Jmenování zapisovatelů - volby EP
Obec Zastávka
Vyvěšení: 10.04.2019 Sejmutí: 26.04.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků volby EP
Obec Zastávka
Vyvěšení: 10.04.2019 Sejmutí: 26.04.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise- volby EP
Ministerstvo zemědělství
Vyvěšení: 08.04.2019 Sejmutí: 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.04.2019 Sejmutí: 19.04.2019
Záměr zastupitelstva obce Zastávka prodat pozemek p. č. 161/11.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 27.03.2019 Sejmutí: 12.04.2019
Oznámení o nalezené věci.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 22.03.2019 Sejmutí: 31.12.2019
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č. 5, 6, 7.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 18.03.2019 Sejmutí: 03.04.2019
Svolání zastupitelstva a program jednání na 27. 3. 2019.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení: 13.03.2019 Sejmutí: 29.03.2019
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Ministerstvo životního prostředí
Vyvěšení: 13.03.2019 Sejmutí: 29.03.2019
Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
Ministerstvo životního prostředí
Vyvěšení: 13.03.2019 Sejmutí: 29.03.2019
Veřejná vyhláška
Obec Zastávka
Vyvěšení: 12.03.2019 Sejmutí: 28.03.2019
Záměr zastupitelstva obce Zastávka - pronájem pozemku p. č. 180/1.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 11.03.2019 Sejmutí: 11.03.2022
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 11.03.2019 Sejmutí: 19.06.2022
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Zastávka.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 11.03.2019 Sejmutí: 11.03.2022
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 11.03.2019 Sejmutí: 31.12.2019
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 4.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 11.03.2019 Sejmutí: 31.12.2019
Oznámení o vyvěšení Rozpočtového opatření č. 1
Magistrát města Brna
Vyvěšení: 11.03.2019 Sejmutí: 11.04.2019
Veřejná vyhláška
Magistrát města Brna
Vyvěšení: 11.03.2019 Sejmutí: 11.04.2019
Veřejná vyhláška
Statutární město Brno- Městská část Kníničky
Vyvěšení: 11.03.2019 Sejmutí: 27.03.2019
výběrové řízení - tajemník Úřadu - městské části
Obec Zastávka
Vyvěšení: 22.02.2019 Sejmutí: 10.03.2019
Výroční zpráva obce o poskytování informací za rok 2018.
Magistrát města Brna
Vyvěšení: 21.02.2019 Sejmutí: 21.03.2019
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č. 2016/000343/HPS
Městský úřad Rosice
Vyvěšení: 19.02.2019 Sejmutí: 07.03.2019
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Statutární město Brno - Městská část Brno-Kníničky
Vyvěšení: 19.02.2019 Sejmutí: 07.03.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - pracovní pozice údržbář
Obec Zastávka
Vyvěšení: 19.02.2019 Sejmutí: 07.03.2019
Svolání zastupitelstva a program jednání na dne 27. 2. 2019.
Mikroregion Kahan dso
Vyvěšení: 18.02.2019 Sejmutí: 31.12.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů - Rozpočet, Rozpočtové opatření, Střednědobý výhled a Závěrečný účet.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 12.02.2019 Sejmutí: 28.02.2019
Záměr zastupitelstva obce Zastávka pronajmout nemovitost pozemky , p. č. 734/1, 734/2, 734/4 a 736.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 12.02.2019 Sejmutí: 28.02.2019
Záměr zastupitelstva obce Zastávka na právo stavby na části pozemku p. č. 982/1.
Městský úřad Rosice - stavební odbor
Vyvěšení: 12.02.2019 Sejmutí: 28.02.2019
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě.
Městský úřad Rosice
Vyvěšení: 11.02.2019 Sejmutí: 27.02.2019
Rozhodnutí - územní rozhodnutí veřejná vyhláška - o umístění stavby I/23
Obec Zastávka
Vyvěšení: 06.02.2019 Sejmutí: 31.12.2019
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č 1. 2, 3.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 01.02.2019 Sejmutí: 25.02.2019
Výběrové řízení na provozovatele nebytových prostor - sloužících jako restaurační zařízení "Restaurace Dělnický dům".
Obec Zastávka
Vyvěšení: 30.01.2019 Sejmutí: 15.02.2019
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 51.
Obecní úřad Zastávka
Vyvěšení: 24.01.2019 Sejmutí: 09.02.2019
Veřejná vyhláška - doručení písemnosti č.j: OUZS/98/2019
Obec Zastávka
Vyvěšení: 21.01.2019 Sejmutí: 06.02.2019
Svolání zastupitelstva a program jednání na 30. 1. 2019.
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyvěšení: 16.01.2019 Sejmutí: 26.02.2019
Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Město Rosice
Vyvěšení: 14.01.2019 Sejmutí: 30.01.2019
Konkurz - kastelán zámku Rosice.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 14.01.2019 Sejmutí: 31.12.2019
Zveřejnění dokumentů - střednědobý výhled obce 2019-2021 a rozpočet obce 2019.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 11.01.2019 Sejmutí: 27.01.2019
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č. 49, 50.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 10.01.2019 Sejmutí: 26.01.2019
Oznámení o nalezené věci.
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Vyvěšení: 04.01.2019 Sejmutí: 20.01.2019
Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí.
Městský úřad Rosice
Vyvěšení: 02.01.2019 Sejmutí: 18.01.2019
Oznámení o zahájení územního řízení - I/23 Hranice okresu Třebíč - Vysoké Popovice- Rosice- Kývalka, úsek III,IV.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 20.12.2018 Sejmutí: 31.12.2019
Termíny zasedání zastupitelstva obce Zastávka v roce 2019.
Svazek vodovodů a kanalizace Ivančice
Vyvěšení: 17.12.2018 Sejmutí: 31.12.2019
Oznámení o vyvěšení střednědobého výhledu 2020 - 2021.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 17.12.2018 Sejmutí: 31.12.2019
Oznámení o vyvěšení rozpočtu na rok 2019.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení: 07.09.2018 Sejmutí: 31.12.2023
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 09.07.2018 Sejmutí: 26.06.2019
Zveřejnění dokumentů - Závěrečný účet obce Zastávka za rok 2017.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 04.06.2018 Sejmutí: 30.06.2019
Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu Svazku za rok 2017.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 09.04.2018 Sejmutí: 09.04.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce - Muezum průmyslových železnic
Obec Zastávka
Vyvěšení: 26.02.2018 Sejmutí: 27.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce T.J. Sokol Zastávka
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.02.2018 Sejmutí: 08.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - HC Zastávka, z.s.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.02.2018 Sejmutí: 08.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - TJ Čechie Zastávka, z.s.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.02.2018 Sejmutí: 08.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - FKM Kahan, z.s.
Velikost textu: R-+

Informace

Pondělí, 24. 6. 2019.
Svátek má Jan, zítra Ivan.
Aktuální teplota: 26,5 °C

Kalendář akcí

06/2019
PoÚtStČtSoNe
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Hlášení rozhlasu

MUDr.Valeš nebude ordinovat 27.6., zá... 24.06.2019
STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. p... 24.06.2019
Kožní ambulance nebude ordinovat 25.6... 21.06.2019
Drůbežárna Prace bude v úterý 25. 6. ... 21.06.2019
Metaldyne Oslavany spol. s r.o. Jsme... 19.06.2019
MUDr.Kuderová nebude ordinovat 20.6.,... 14.06.2019
MUDr.Valeš bude ve čtvrtek 13.6. ordi... 12.06.2019
V sobotu 15. června se koná u řeky po... 11.06.2019
Kožní ambulance nebude ordinovat 14.6. 10.06.2019
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 1... 10.06.2019