Úřední deska


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích.
Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci
Obec Zastávka (20.06.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 28. června 2017.
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu za komunikaci.
Veřejná vyhláška - návrh Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Návrh závěrečného účtu za rok 2016.
Komentář k vlastnímu hospodaření.
Inventarizační zpráva za rok 2016.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 -12 M
Obec Zastávka (02.06.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatř. 7, 8, 9.
Obec Zastávka (02.06.2017)
Inventarizační zpráva za rok 2016 DDM
Obec Zastávka (02.06.2017)
Rozvaha- bilance DDM
Obec Zastávka (02.06.2017)
Příloha DDM
Obec Zastávka (02.06.2017)
Výkaz zisku a ztráty DDM
Obec Zastávka (02.06.2017)
Rozvaha-bilance ZŠ
Obec Zastávka (02.06.2017)
Příloha ZŠ
Obec Zastávka (02.06.2017)
Inventarizační zpráva za rok 2016 ZŠ.
Obec Zastávka (02.06.2017)
Výkaz zisku a ztráty ZŠ Zastávka.
Obec Zastávka (02.06.2017)
Seznam příloh k závěrečnému účtu obce Zastávka za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Zpráva o hospodaření sociální fondu za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Inventarizační zpráva za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Komentář k vlastnímu hospodaření obce za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Obec Zastávka (02.06.2017)
Příhoha
Obec Zastávka (02.06.2017)
Rozvaha - bilance
Obec Zastávka (02.06.2017)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
Obec Zastávka (02.06.2017)
Výkaz zisku a ztráty
Usnesení o vymožení pohledávky.
Usnesení o provedení elektronické dražby
Obec Zastávka (22.05.2017)
Svolání zastupitelstva obce
Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2016
Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření č. 3 a 4
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné.
Obec Zastávka (10.05.2017)
Zveřejnění dokumentů podle zákona 250/2000Sb.- rozp. opatření č. 6
Obec Zastávka (27.04.2017)
Záměr zastupitelstva obce Zastávka prodat pozemek p. č. 1168.
Obec Zastávka (27.04.2017)
Záměr zastupitelstva obce Zastávka prodat pozemek p. č. 161/11.
Obec Zastávka (27.04.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 4,5
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitosti rok 2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Revitalizace trati Okříšky-Zastávka u Brna
Dražební vyhláška
Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření
Rozesílání složenek
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci
Obec Zastávka (18.04.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 26. dubna 2017.
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh
Obec Zastávka (10.04.2017)
Zveřejnění dokumentů - rozpočtové opatření č. 3
Oznámení o vyvěšení Rozpočtových opatření č.2,1
E.ON ĆR (07.04.2017)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 24. 4. 2017
E.On ČR (06.04.2017)
Oznámení o neuskutečnění plánovaných prací 18. 4. 2017 - 12-15hod
E.ON ČR (06.04.2017)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 18.4, 19.4., 20.4. a 21.4.2017
Obec Zastávka (30.03.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 145/2.
Obec Zastávka (30.03.2017)
Záměr zastupitelstva bezúplatně převést nemovitost p. č. 86/1.
Obec Zastávka (30.03.2017)
Záměr zastupitelstva koupit nemovitost pozemek p. č. 1336/2 a stavba tech. vybavení na p. č. 1336/2.
Obec Zastávka (30.03.2017)
Záměr zastupitelstva koupit nemovitost pozemek p. č. 1336/2 a stavba tech. vybavení na p. č. 1336/2.
Obec Zastávka (23.03.2017)
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Kahan DSO
Obec Zastávka (23.03.2017)
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu obce Zastávka do roku 2018.
Obec Zastávka (23.03.2017)
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2015
Oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu svazku za rok 2015.
Oznámení o vyvěšení Rozpočtového opatření č. 1
Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2017
Obec Zastávka (22.03.2017)
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017.
Obec Zastávka (22.03.2017)
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření 1/2017.
Obec Zastávka (22.03.2017)
Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Zastávka na rok 2017
Dražební vyhláška a oznámení dražebního roku - Smejkalová Oldřiška
Obec Zastávka (20.03.2017)
Svolání zastupitelstva obce Zastávka a program jednání na 29 . 3. 2017.
Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nákazy - aviární influenze.
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání.
Obec Zastávka (13.03.2017)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce - TJ Sokol Zastávka
Veřejná vyhláška - návrh - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava místní komunikace.
Obec Zastávka (28.02.2017)
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
Obec Zastávka (27.02.2017)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017- stanovení školských obvodů mateřských škol.
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN.
Obec Zastávka (27.02.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p.č. 133/20.
Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici.
Obec Zastávka (14.02.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na dne 22. února 2017
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Obec Zastávka (13.02.2017)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce.
Rozšířené úřední hodiny pro vyzvednutí autentizačních údajů k evidenci tržeb
Obec Zastávka (07.02.2017)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Zastávka
Obec Zastávka (07.02.2017)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce
Stanovení termínů sčítání zvěře pro rok 2017
Obec Zastávka (02.02.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 3/1 a 3/2
Obec Zastávka (02.02.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 1003/7
Obec Zastávka (02.02.2017)
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 1171/1 a další...
Město Rosice (27.01.2017)
Výběrové řízení na obsazení pozice Strážník městské policie
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikací.
Obec Zastávka (17.01.2017)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 25. 1. 2017.
Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail.
Nařízená státní veterinární správy- změna
Mimořádná veterinární opatření - ptačí chřipka
Nařízení státní vetrinární správy-mimoř. veterinární opatření
Nařízení - mimořádné veterinární opatření
Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí.
Oznámení o konání členské schůze 9. 1. 2017.
Obec Zastávka (23.12.2016)
Záměr zastupitelstva prodat pozemky p. č. 142/10 a 155/1.
Obec Zastávka (22.12.2016)
Rozpočet obce Zastávka pro rok 2017.
Obec Zastávka (22.12.2016)
Termíny zasedání zastupitelstva obce Zastávka v prvním pololetí 2017.
Dražební vyhláška - Smejkalová Oldřiška, Nová osada 542
Výběrové řízení - projektový manažer/ka
Obec Zastávka (12.12.2016)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 21. 12. 2016.
Obec Zastávka (08.12.2016)
Smlouva o poskytnutí finančníhch prostředků z rozpočtu obce - TJ Čechie
Obec Zastávka (05.12.2016)
Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů.
Obec Zastávka (05.12.2016)
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
Obec Zastávka (05.12.2016)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Obec Zastávka (05.12.2016)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku ze psů
Obec Zastávka (05.12.2016)
Záměr zastupitelstva prodat p.č. 163/5.
Obec Zastávka (05.12.2016)
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p.č. 155/6.
Obec Zastávka (01.12.2016)
Návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2017.
Obec Zastávka (21.11.2016)
Svolání zastupitelstva obce Zastávka a program jednání dne 30. 11.2016
Oznámení o konání řádné valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan dso na rok 2017.
Obec Zastávka (10.11.2016)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Zastávka.
Obec Zastávka (10.11.2016)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Zastávka.
Komentář k vybraným položkám návrhu rozpočtu pro rok 2017.
Návrh rozpočtu pro rok 2017.
Město Rosice (10.11.2016)
Oznámení a vyhlášení výběrového řízení-referent agenda přestupků
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy.
Obec Zastávka (18.10.2016)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 26. 10. 2016.
MěÚ Rosice (18.10.2016)
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - povolení k nakládání s podz. vodami, vodoprávní povolení
Obec Zastávka (18.10.2016)
Výsledky hlasování v obci Zastávka volby Senát 2. kolo
Obec Zastávka (18.10.2016)
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce - T.J.Sokol Zastávka
Město Rosice (12.10.2016)
Výběrové řízení - strážník Městské policie Rosice
Výsledky voleb v obci - Senát Parlamentu ČR
Výsledky hlasování v obci - Volby do zastupitelstva jihomoravského kraje.
Obec Zastávka (21.09.2016)
Oznámení o době a místě konání voleb - 7.a 8.10.2016- Senát parlamentu ČR a volby do zastupitelstev krajů
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Obec Zastávka (09.09.2016)
Stanovení členů okrskových volebních komisí
Obec Zastávka (09.09.2016)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 21. 9. 2016.
E.ON ČR (08.09.2016)
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí - odstranění nebo ořez dřevin.
E.ON ČR (08.09.2016)
Oznámení o přerušení dodávky el. elektřiny - 5. 10. 2016
E.ON ČR (06.09.2016)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 3. 10. 2016.
Obec Zastávka (02.09.2016)
Záměr zastupitelstva pronajmout pozemek p. č. 175/5 a 176/5.
Obec Zastávka (02.09.2016)
Záměr zastupitelstva pronajmout část pozemku p. č. 86/20 a 111/1.
Obec Zastávka (02.09.2016)
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č 123/10,123/11,123/19,123/20.
Obec Zastávka (02.09.2016)
Záměr zastupitelstva prodat p. č. 219/26.
Obec Zastávka (02.09.2016)
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 86/57 a 103/27.
Obec Zastávka (26.08.2016)
Jmenovaná zapisovatelů okrskových volebních komisí
Obec Zastávka (19.08.2016)
Svolání zastupitelstva a program jednání na 31. 8. 2016
Obec Zastávka (19.08.2016)
Zveřejnění informací o počtu a sídlech volebních okrsků - Volby do zastupitelstva jihomoravského kraje a senátu parlamentu ČR
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu poz. komunikací II/395- ulice Babická Zastávka
Obec Zastávka (03.08.2016)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů a senátu parlamentu ČR
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku- Budínová Helena
Obec Zastávka (15.07.2016)
Záměr zastupitelstva obce Zastávka pronajmout část pozemku p. č. 1129/1.
Obec Zastávka (12.07.2016)
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 1171/1, 1172/1, část pozemku p. č.1169
Obec Zastávka (12.07.2016)
Záměr zastupitelstva pronajmout p. č. 1069/1.
Obec Zastávka (12.07.2016)
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 158/2
Výběrové řízení - Strážník Městské policie Rosice
Obec Zastávka (01.07.2016)
Termíny jednání ZO Zastávka na druhé pololetí 2016.
Výběrové řízení na obsazení pozice- Strážník Městské policie Rosice
Loading
Velikost textu: R-+

Informace

Pondělí, 26. 6. 2017.
Svátek má Adriana, zítra Ladislav.
Aktuální teplota: 27,6 °C

Kalendář akcí

06/2017
PoÚtStČtSoNe
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Hlášení rozhlasu

Firma 3 P, spol. s r.o. – výrob... 26.06.2017
Obecní knihovna bude od 3.7. do 7.7.... 26.06.2017
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 2... 26.06.2017
Pošta v Zastávce oznamuje, že dochází... 20.06.2017
Diabetická a revmatologická ambulance... 19.06.2017
Drůbežárna Mírovka bude ve čtvrtek 29... 19.06.2017
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 1... 19.06.2017
Společnost STARTECH spol. s r.o. přij... 16.06.2017
Firma STARTECH spol. s r.o., Říčany u... 14.06.2017
MUDr.Valeš bude v pátek 16.6. ordinov... 13.06.2017