Úřední deska


Obec Zastávka
Vyvěšení: 21.05.2018 Sejmutí: 06.06.2018
Svolání zastupitelstva a program jednání na 30. 5. 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.05.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 12-14.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 14.05.2018 Sejmutí: 30.05.2018
Oznámení o nalezené věci.
Drážní úřad, Olomouc
Vyvěšení: 14.05.2018 Sejmutí: 30.05.2018
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 14.05.2018 Sejmutí: 30.05.2018
Porovnání všech složek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 10.05.2018 Sejmutí: 26.05.2018
Oznámení o konání valné hromady.
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu.
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Zpráva o výsledku hospodaření.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Příloha
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Výkaz zisku a ztráty
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Rozvaha 2017
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 02.05.2018 Sejmutí: 18.05.2018
Závěrečný účet 2017 - návrh
Finanční úřad Jihomoravský kraj
Vyvěšení: 27.04.2018 Sejmutí: 28.05.2018
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2018.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 26.04.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy
Vyvěšení: 25.04.2018 Sejmutí: 11.05.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích
E:ON ČR
Vyvěšení: 20.04.2018 Sejmutí: 06.05.2018
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 15. 5. 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.04.2018 Sejmutí: 02.05.2018
Svolání zastupitelstva a program jednání na 25. 4. 2018.
Městský úřad Rosice
Vyvěšení: 13.04.2018 Sejmutí: 29.04.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích.
E:ON ČR
Vyvěšení: 11.04.2018 Sejmutí: 10.05.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 9. 5. 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 09.04.2018 Sejmutí: 09.04.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce - Muezum průmyslových železnic
Obec Zastávka
Vyvěšení: 05.04.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 9, 10, 11.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 05.04.2018 Sejmutí: 21.04.2018
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 1129/9.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.04.2018 Sejmutí: 19.04.2018
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 1003/16.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.04.2018 Sejmutí: 19.04.2018
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 123/29.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 03.04.2018 Sejmutí: 19.04.2018
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p. č. 212/6, 212/7, 212/8.
E.ON ČR
Vyvěšení: 28.03.2018 Sejmutí: 13.04.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11. 4. 2018.
Krajský úřad jihomoravského kraje - odbor dopravy
Vyvěšení: 26.03.2018 Sejmutí: 11.04.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vyvěšení: 20.03.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 1
Obec Zastávka
Vyvěšení: 20.03.2018 Sejmutí: 05.04.2018
Svolání zastupitelstva a program jednání na 28. 3. 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.03.2018 Sejmutí: 01.04.2018
Použití příspěvku k částečné úhradě nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením v roce 2017.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení: 06.03.2018 Sejmutí: 22.03.2018
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 05.03.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření č. 5, 6, 7, 8.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 05.03.2018 Sejmutí: 21.03.2018
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost pozemky p. č. 175/5, 176/5.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 26.02.2018 Sejmutí: 27.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce T.J. Sokol Zastávka
Městský úřad Rosice
Vyvěšení: 23.02.2018 Sejmutí: 11.03.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 19.02.2018 Sejmutí: 07.03.2018
Svolání zastupitelstva obce Zastávka a program jednání na 28. února 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 19.02.2018 Sejmutí: 07.03.2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017.
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyvěšení: 15.02.2018 Sejmutí: 05.03.2018
Stanovení termínů sčítání zvěře pro rok 2018 na území Jihomoravského kraje.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 14.02.2018 Sejmutí: 28.02.2018
Výsledky - Volby prezident ČR
Obec Zastávka
Vyvěšení: 14.02.2018 Sejmutí: 28.02.2018
Výzva k podání cenových nabídek - Demolice objektu Zastávka, Babická č.p. 105.
Městský úřad Rosice
Vyvěšení: 14.02.2018 Sejmutí: 02.03.2018
Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.02.2018 Sejmutí: 08.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - HC Zastávka, z.s.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.02.2018 Sejmutí: 08.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - TJ Čechie Zastávka, z.s.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 08.02.2018 Sejmutí: 08.02.2021
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - FKM Kahan, z.s.
Místní akční skupina Brána Brněnska
Vyvěšení: 06.02.2018 Sejmutí: 22.02.2018
Výběrové řízení - projektový manažer/ka
Obec Zastávka
Vyvěšení: 01.02.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opatření 1-4/2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 30.01.2018 Sejmutí: 15.02.2018
Veřejnoprávní smlouva - obecní policie
Obec Zastávka
Vyvěšení: 30.01.2018 Sejmutí: 15.02.2018
Veřejnoprávní smlouvy - přestupky
E.ON ČR
Vyvěšení: 30.01.2018 Sejmutí: 19.02.2018
Oznámení o přerušení dodávky el.energie
E.ON ČR
Vyvěšení: 30.01.2018 Sejmutí: 19.02.2018
Oznámení o přerušení dodávky el. energie .
Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Vyvěšení: 23.01.2018 Sejmutí: 08.02.2018
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 22.01.2018 Sejmutí: 07.02.2018
Záměr zastupitelstva prodat nemovitost p. č. 123/27.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 22.01.2018 Sejmutí: 07.02.2018
Záměr zastupitelstva pronajmout nemovitost p. č. 1003/27 a 1004/7.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 22.01.2018 Sejmutí: 07.02.2018
Svolání zastupitelstva Obce Zastávka a program jednání na 31. 1. 2018.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 18.01.2018 Sejmutí: 03.02.2018
Zveřejnění dokumentů - rozp. opatření č. 35
Exekutorský úřad Přerov
Vyvěšení: 17.01.2018 Sejmutí: 17.02.2018
Dražební vyhláška
Obec Zastávka
Vyvěšení: 16.01.2018 Sejmutí: 01.02.2018
Oznámení o místě a konání voleb, Volby Prezidenta ČR II. kolo
Finanční úřad Brno-venkov
Vyvěšení: 15.01.2018 Sejmutí: 31.01.2018
Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitosti.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 15.01.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Rozpočet na rok 2018 - Obec Zastávka.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 15.01.2018 Sejmutí: 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obec Zastávka.
Obec Zastávka
Vyvěšení: 15.01.2018 Sejmutí: 31.01.2018
Zveřejnění dokumentů
Obec Zastávka
Vyvěšení: 15.01.2018 Sejmutí: 31.01.2018
Zveřejnění dokumentů
Velikost textu: R-+

Informace

Středa, 23. 5. 2018.
Svátek má Vladimír, zítra Jana.
Aktuální teplota: 25 °C

Kalendář akcí

05/2018
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25 26 27
28
29
30
31
 
 
 

Hlášení rozhlasu

V úterý 29.května a také ve čtvrtek 3... 23.05.2018
MUDr.Kuderová nebude ordinovat v páte... 21.05.2018
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 2... 21.05.2018
Společnost ITW Pronovia ve Velké Bíte... 16.05.2018
ORL ambulance nebude ordinovat 16.5 -... 14.05.2018
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 1... 14.05.2018
Kožní ambulance bude 11.5. ordinovat ... 10.05.2018
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 7... 07.05.2018
MUDr.Kuderová nebude ordinovat 7.5., ... 04.05.2018
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 3... 30.04.2018