Historie železáren v Božím Požehnání

Kategorie: Historie obce / Zobrazeno: 19490

Rosické železárny v Zastávce (dnes objekty MetalPres s.r.o.) byly založeny v druhé polovině minulého století. Hlavní zásluhu na jejich vybudování má bezesporu Jan Arnošt Herring - předseda správní rady společnosti Rosických uhelných dolů.

Jan Arnošt Herring

J. A. Herring byl brněnským velkoobchodníkem a finančníkem říšsko-německého původu z Frankesdorfu, jako adoptovaný syn Jana rytíře Herringa, majitele rosických dolů, které počátkem roku 1803 založil. Od toho roku byl v čele tohoto prvního těžířstva, ze kterého později vznikl rosicko-oslavanský uhelný revír.

Když r. 1836 Jan rytíř Herring zemřel, připadla účast na dolech jeho nevlastnímu synovi Janu Arnoštu Herringovi.

Je nám znám také tím, že se svojí iniciativou přičinil v l. 1851-1855 o vybudování tratě Brno - Zastávka, která vedla k uhelným dolům v Zastávce.

Založení železáren

Jako podnikavý kapitalista přišel na myšlenku, jak ekonomicky využít uhlí, které se ve značném množství v revíru těžilo. Herring totiž počítal s tím, že železárny spotřebují ke svému provozu velkou část vytěženého uhlí - koksu a jelikož měl velké známosti s cizinou, získal účast na novém podniku belgické kapitalisty. Na základě statutu schváleného krajským horním hejtmanstvím v Olomouci, ze dne 12. prosince 1858, byl založen podnik Rosické těžařstvo železných hutí (Rossitzer Eisen Hütten Gewerkschacht) s počátečním kapitálem 400.000 zlatých.

Hlavní podíly na tomto podniku měli kníže Gabriel Alfons Chimay, rodem Belgičan, který byl v té době majitelem panství brandýského, které v letech 1583-1628 patřilo věhlasnému moravskému šlechtici Karlu st. ze Žerotína a bylo rovněž i jeho rodištěm.

ilustrace ilustrace
Vysoká pec kolem roku 1865 Vysoká pec kolem r. 1865

Kromě knížete měli na novém podniku podíly dva další Belgičané a to, Jan Debatty a Alfred Davalle, dále svob. pán Jan Arnošt Herring, Theodor Offerman, majitel textilního závodu v Brně, František a Julius Rittler, spolumajitelé Rosických uhelných dolů.

Vysoká pec

Tato společnost započala v r. 1859 ihned se stavbou železáren a práce na nich byly ukončeny v r. 1862. Hutě byly postaveny v blízkosti železniční tratě, která, jak víme, byla zahájena v r. 1850 a dokončena v r. 1855. V železárnách byla postavena zděná kulatá 12 metrů vysoká pec vyztužená železnými kruhy. V ní se tavila železná ruda pomoci kamenouhelného koksu. Na Moravě to tehdy byla (r. 1861) třetí vysoká pec na kamenouhelný koks. První vysoká pec na koks byla ve Vítkovicích (r. 1831), druhá v Blansku (r. 1857), a tzv. "Alfonsova huť" v Zastávce. Byla pojmenovaná po knížeti Chimay. Všechny ostatní pece používaly dřevěné uhlí.

ilustrace ilustrace
Železárny bez vysoké pece v r. 1888 Železárny kolem r. 1900

Slévárna, válcovna

Dmýchací zařízení jako součást vysoké pece bylo vybaveno parním strojem o 60 koňských silách. Při vysoké peci byla vystavěna ještě slévárna, aby po odpichu pece teklo železo žlábkem do přistavěných pánví a použilo se k odlévání forem, které slevači v této slévárně zhotovili. Ve vysoké peci se mohlo tavit více než 50.000 q železa.

ilustrace ilustrace
Strojírny v roce 1916 Slévárna před 1. sv. válkou

Jako další důležitý objekt byla v železárnách později postavena i válcovna. Tato válcovna s pudlovací pecí měla z počátku parní buchary o váze 60 - 80 q. Vyrábělo se tu železo pro kováře, komerční zboží a hlavně kolejnice. V r. 1863 bylo v provozu 10 parních strojů o 226 koňských sil.

Rudné doly

Aby byl zajištěn řádný provoz vysoké pece, muselo se vedení podniku starat o rudnou základnu. Postupně byly získány rudné doly na území okresu Ivančice v okruhu obcí Domašova, Javůrku a Zálesné Zhoře, na Velkobítěšsku, v okresu Hrotovice, několik dolů v katastru obcí Dukovan a Slatiny. Mimo to byla získána ložiska železné rudy i ve vzdálenějších okresích a to na Třebíčsku v obcích Bochovice a Petrovice, na Znojemsku, Mor. Budějovicku, Velko Meziříčsku, Tišnovsku a v okrese Bystřice nad Pernštejnem. Byly to ponejvíce doly malé a byl z nich těžen krevel, hnědel a magnezit s obsahem 35 - 45% železa.

Doprava železné rudy se prováděla jen koňskými potahy a skladovala se na prostranství před hutí. Před vchodem do železáren byla postavena také váha, u dnešního domu č. 24.

Železárny dlouhou dobu překonávali potíže spojené s tavením rud, které se dovážely z 29 dolů blízkého i vzdálenějšího okolí. Ruda totiž byla různého složení a každá z nich měla různý obsah železa. Tehdy nebylo dostatečných zkušeností s jejím jak mechanicky, tak chemickým zpracováním před vsázkou do vysoké pece. Další nemenší potíže spočívaly v tom, že koks vyrobený z kamenného rosického uhlí, obsahoval mnoho procent vody, síry a byl značně spékaný.

Belgičané prodávají podíly železáren

V roce 1868 bylo vyrobeno 72.000 q železa. Belgičtí kapitalisté znechucení tehdejšími neúspěchy a špatnou vyhlídkou na slibné zisky, své podíly, kterých měli 90 z celkového počtu 126, prodali a při svém odchodu současně odvolali i svého důvěrníka a ředitele železáren Augusta Schucharta. Herring získal za Belgičany náhradou brněnské kapitalisty Theodora Offermanna, Gustava Schoollera a Viléma Teubra, majitele textilních závodů. Na poradě těžířstva dne 23.5.1869 bylo rozhodnuto a schváleno změnit dosavadní firmu.

Rosicko báňská společnost

Ustavení nové společnosti se provedlo po schválení stanov 31.8.1870. Do čela nové "Rosicko báňské společnosti" byl postaven jako president Jan Arnošrt Herring a více prezident JUDr. Eduard Rafael Ulrich. Na základě kupní smlouvy ze dne 31.8.1870 a "Rosickou železářskou a hutní společností" byly koupeny železárny v Rosicích, nyní v Zastávce. Základní kapitál "Rosické báňské společnosti" tvořil 5 milionů zlatých. Hlavní akcionáři byli vedle Herringa a bratří Kleinů brněnští kapitalisté.

Práce na účet této nové společnosti začala dnem 1.10.1870. František Procházka

Zdroj: Zpravodaj města Rosic, červen 1964; (archiv RNDr. Antonína Rady)

Velikost textu: R-+

Informace

Pondělí, 30. 11. 2020.
Svátek má Ondřej, zítra Iva.
Aktuální teplota: 3,6 °C

Úřední deska

Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opa... 25.11.2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 23.11.2020
Záměr zastupitelstva pronajmout poze... 16.11.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p... 16.11.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek ... 16.11.2020
Záměr zastupitelstva prodat nemovitos... 16.11.2020
Svolání zastupitelstva a program jedn... 16.11.2020
Návrh rozpočtu pro rok 2021. 16.11.2020
Kalkulace vodného a stočného na rok 2... 16.11.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné po... 11.11.2020

Hlášení rozhlasu

MUDr. Valeš a MUDr. Kuderová ordinují... 30.11.2020
Potraviny u Sedláčků vám v týdnu od 3... 30.11.2020
MUDr.Kuderová má ještě vakcíny proti ... 25.11.2020
Potraviny u Sedláčků vám v týdnu od 2... 23.11.2020
RTG pracoviště bude z technických dův... 18.11.2020
Plicní ambulance v Ivančicích, MUDr. ... 16.11.2020
Dne 18.11.2020 budeme u vas provádět ... 16.11.2020
Dětská ambulance bude ve středu 11.11... 09.11.2020
Potraviny u Sedláčků vám v týdnu od 9... 09.11.2020
Ostraha v Zastávce u Brna. Ostraha os... 02.11.2020