Hlášení místního rozhlasu


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon“) v souladu s ust. § 171 až § 174 správního řádu ve veřejném zájmu zakazuje podle ust. § 109 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ust. § 115a vodního zákona nakládání s podzemními a povrchovými vodami, tj. konkrétně jejich odběr ze studní, vodních toků a nádrží apod. pro účely napouštění soukromých bazénů, mytí automobilů a zavlažování zatravněných ploch (s výjimkou veřejných sportovišť). Vodoprávní úřad vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních a povrchových vod a k užívání vod v chodu domácností a provozů výhradně pro nutné úkony v nezbytném množství a dále k omezení zálivky na potřebné minimum. Zákaz nakládání s vodami je vydán s okamžitou platností po jeho zveřejnění vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Rosice a na úředních deskách obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká a to na dobu neurčitou. Odvolání zákazu bude vydáno novým opatřením obecné povahy. Nedodržení této vyhlášky bude řešeno ve správním řízení s využitím maximálních sazeb sankcí, vyplývajících z vodního zákona resp. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady.
Velikost textu: R-+

Informace

Úterý, 16. 10. 2018.
Svátek má Havel, zítra Hedvika.
Aktuální teplota: 19,6 °C

Kalendář akcí

10/2018
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30
31
 
 
 
 

Úřední deska

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný... 11.10.2018
Veřejná vyhláška -hromadný předpisný ... 11.10.2018
Oznámení o přerušení dodávky el. ener... 10.10.2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitels... 08.10.2018
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opa... 04.10.2018
Oznámení o vyvěšení rozpočtového opat... 27.09.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné po... 19.09.2018
Oznámení o době a místu konání voleb. 19.09.2018
Oznámení o ukončení poskytování zdrav... 18.09.2018
Svolání zastupitelstva a program jedn... 17.09.2018