Hlášení místního rozhlasu


Zápis do ZŠ (20.03.2020)
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením: 1. zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole, 2. pokud je to možné upřednostňujeme, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), 3. případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovujeme období od 1. 4. do 30. 4. 2020. Podání přihlášky: Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky školy: zeqmifm 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 3. poštou, 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude nezbytné vstupovat do školy jednotlivě tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Osobní podání je možno učinit ve dnech: Po - Čt 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00 Pá 8:00 - 12:00 Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje) V případě, že zákonný zástupce již nevyplnil dotazník s osobními údaji o dítěti v mateřské škole, doloží s přihláškou i dotazník. S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Žádost o odklad mohou zákonní zástupci podávat stejným způsobem nejpozději do 30. 4. 2020. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud nebude žádost doložena, správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře či psychologa. Po ukončení mimořádných opatření připraví škola setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). O termínu setkání vás budeme včas informovat.
Velikost textu: R-+

Informace

Pondělí, 6. 7. 2020.
Svátek má Státní svátek - Mistr Jan Hus, zítra Bohuslava.
Aktuální teplota: 24,5 °C

Úřední deska

Svolání zastupitelstva a program jedn... 17.06.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů. 17.06.2020
Opatření obecné povahy - zrušení zákazu 17.06.2020
Záměr zastupitelstva pronajmout část ... 08.06.2020
Záměr zastupitelstva pronajmout pozem... 03.06.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p... 03.06.2020
Záměr zastupitelstva pronajmout část ... 03.06.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek p... 03.06.2020
Záměr zastupitelstva prodat pozemek ... 03.06.2020
Zveřejnění dokumentů - rozpočtová opa... 03.06.2020