Hlášení místního rozhlasu


Zápis do ZŠ (20.03.2020)
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením: 1. zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole, 2. pokud je to možné upřednostňujeme, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), 3. případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovujeme období od 1. 4. do 30. 4. 2020. Podání přihlášky: Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky školy: zeqmifm 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 3. poštou, 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude nezbytné vstupovat do školy jednotlivě tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Osobní podání je možno učinit ve dnech: Po - Čt 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00 Pá 8:00 - 12:00 Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje) V případě, že zákonný zástupce již nevyplnil dotazník s osobními údaji o dítěti v mateřské škole, doloží s přihláškou i dotazník. S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Žádost o odklad mohou zákonní zástupci podávat stejným způsobem nejpozději do 30. 4. 2020. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud nebude žádost doložena, správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře či psychologa. Po ukončení mimořádných opatření připraví škola setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). O termínu setkání vás budeme včas informovat.
Velikost textu: R-+

Informace

Sobota, 4. 4. 2020.
Svátek má Ivana, zítra Miroslava.
Aktuální teplota: 3,1 °C

Úřední deska

Informace o zrušení jednání zastupite... 24.03.2020
Krizové opatření - provoz podatelny M... 17.03.2020
Seznam nedostatečně určitě zapsaných ... 17.03.2020
Krizové opatření č. 1 17.03.2020
Usnesení Vlády ČR - Nouzový stav 13.03.2020
Svolání zastupitelstva a program jedn... 10.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančních prost... 04.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančních prost... 03.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančních pros... 03.03.2020
Smlouva o poskytnutí finančních prost... 03.03.2020