Hospodaření

Kategorie: Obecní úřad / Zobrazeno: 15892

Hospodaření obce Zastávka pro rok 2011

Rozpočet byl schválen na zastupitelstvu obce Zastávka dne 15. 12. 2010.

Financování 2011

Zastupitelstvo obce Zastávka schválilo rozpočet na rok 2011 se schodkem ve výši ve výši 7 267,4 tis. Kč

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků, které budou hrazeny v roce 2011, činí 513 tis. Kč.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků a schodek rozpočtu na rok 2010 budou vyrovnány z položky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, přiznanými příspěvky z dotačních programů (EU, JMK,..), souhrným fin. vztahem ze st. rozpočtu, příspěvky od obcí a bankovním úvěrem.

Část výdajů rozpočtu obce Zastávka na rok 2011 je zmrazena a jejich použití je podmíněno přijetím dotací - Základní umělecké školy je zmrazeno 1.000.000 Kč, školní stravování je zmrazeno 600.000 Kč.

Dokumenty:

Rozpočet 2011 – příjmy

Údaje jsou uváděny v tisících Kč.

Daně a poplatky rozpočet
Daň z příjmu f.o.záv.činnost 3 800,0
DPFO ze sam.výd.činnosti 500,0
DPFO z kap.výnosů 300,0
Daň z příjmu právnických osob 4 000,0
Daň z příjmu práv. osob za obec 1 100,0
Daň z přidané hodnoty 8 000,0
Poplatek za likv.kom.odpadu 1 230,0
Poplatek ze psů 100,0
Poplatek za užívání veř.prostr. 10,0
Poplatek ze vstupného 1,0
Popl.za provoz.výher.hr.automatů 210,0
Odvod výtěžků z provoz.loterií 200,0
Správní poplatky 150,0
Daň z nemovitostí 1 500,0
Ostatní splátky půjčených prostř. 30,0
Neinv.dot.přijaté ze SR  
Ost.neinv.dot.ze SR-uprchlíci  
Neinv.dotace přijaté od obcí  
Neinv.přij.dotace od krajů  
Ost.inv.přij.dotace  
Inv.přijaté transfery od krajů  
CELKEM 21 131,0
   
Podnikání  a restr.v zem.půdě  
Ost.příjmy z vlastní činnosti 2,0
Příjmy z pronájmu pozemků 100,0
Příjmy z prodeje pozemků 10,0
CELKEM 112,0
   
Předškolní zařízení  
Odvody přísp.organizacím  
CELKEM 0,0
   
Základní školy  
Odvody přísp.organizacím  
CELKEM 0,0
   
Školní stravování  
Odvody přísp.organizacím  
CELKEM 0,0
   
Činnosti knihovnické  
Příjmy z poskyt.služeb 20,0
CELKEM 20,0
   
Využití volného času dětí a mládeže  
Odvody přísp.organizacím  
CELKEM 0,0
   
Rozhlas a televize  
Příjmy z posk.služeb 1 000,0
Přijaté neinvestiční dary 20,0
Ost.nedaňové příjmy jinde nezařazené  
CELKEM 1 020,0
   
Zájmová činnost v kultuře  
Příjmy z poskyt.služeb 60,0
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. 15,0
CELKEM 75,0
   
Sportovní zařízení v majetku obce  
Příjmy z poskyt.služeb 150,0
CELKEM 150,0
   
Nebytové hospodářství  
Příjmy z pronájmu ost.nemov.  200,0
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 10,0
CELKEM 210,0
   
Komunální služby a úz.rozvoj   
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 20,0
příjmy z pronájmu pozemků 30,0
Příjmy z prodeje pozemků 1 000,0
CELKEM 1 050,0
   
Sběr a svoz kom.odpadu  
příjmy z prodeje zboží 10,0
CELKEM 10,0
   
Využívání a znešk.kom.odpadů  
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr. 150,0
CELKEM 150,0
   
Využívání a znešk.ost.odpadů  
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr. 5,0
CELKEM 5,0
   
Činnost místní správy  
Příjmy z poskyt.sl. 40,0
Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10,0
CELKEM 50,0
   
Obecné příjmy z finanč.op.  
Příjmy z úroků 30,0
CELKEM 30,0
   
Změna stavu kr.prostř.na účt.  
zůstatek roku 2009  
CELKEM 0,0
   
   
Příjmy celkem  24 013,0

 

Rozpočet 2011 – výdaje

Údaje jsou uváděny v tisících Kč.

Popis Schv.rozp.
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství  10,0
Ozdravování hospodářských zvířat 30,0
Cestovní ruch 10,0
Silnice 820,0
Záležitosti pozemních komunikací 550,0
Provoz veřejné silniční dopravy 190,0
Provoz veřejné železniční dopravy 7,0
Pitná voda 200,0
Odvádění a čištění odp.vod 3 673,9
Ostatní záležitosti spojů 100,0
Předškolní zařízení 1 150,0
Základní školy 2 350,0
Školní stravování 900,0
Školní družiny a kluby 200,0
ZUŠ 1 330,0
Činnosti knihovnické 618,5
Pohřebnictví 1,0
Rozhlas a televize 707,0
Záležitosti sděl.prostředků 225,0
Zájmová činnost v kultuře 587,0
Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 405,0
Sportovní zařízení v majetku obce 993,0
Tělovýchovná činnost j.n. 500,0
Využit volného času dětí a mládeže 480,0
Bytové hospodářství 100,0
Nebytové hospodářství 1,0
Veřejné osvětlení 800,0
Územní plánování 5,0
Komunální služby a územní rozvoj 3 502,0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20,0
Sběr a svoz KO 1 610,0
Sběr a svoz ost.odpadů 765,0
Péče o vzhled obce 70,0
Domovy 40,0
Požární ochrana-dobrovolná část 1 006,0
Zastupitelstva obcí 1 642,0
Činnost místní správy 3 870,0
Humanitární zahraniční pomoc 0,0
Obecné příjmy a výdaje z fin.oper. 130,0
Pojištění funkčně nespecifikované 90,0
Finanční operace j.n. 1 300,0
Ostatní činnosti j.n. 292,0
   
Výdaje celkem 31 280,4
Velikost textu: R-+

Informace

Sobota, 23. 1. 2021.
Svátek má Zdeněk, zítra Milena.
Aktuální teplota: 5,6 °C

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění dokumentů ... 15.1.2021
Střednědobý výhled rozpočtu obc... 14.1.2021
Rozpočet obce na rok 2021. 14.1.2021
Rozpočtové opatření č. 38. 8.1.2021
Rozhodnutí hejtmana JMK o naříz... 6.1.2021
Rozpočtová opatření č. 36, 37. 4.1.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů. 4.1.2021
Informace a pomoc s vyplněním ... 4.1.2021
Termíny zasedání zastupitelstva ... 7.12.2020
Žádost o zveřejnění seznamu nedo... 29.10.2020

Hlášení rozhlasu

Interní ambulance - MUDr.Zuska- nebud... 22.01.2021
Interní ambulance MUDr. Zuska nebude ... 20.01.2021
Drůbežárna Prace bude v sobotu 23. 1.... 20.01.2021
Zemědělská společnost Devět křížů v D... 20.01.2021
SOUKUP MILOŠ s.r.o., Zbýšov, přijme d... 20.01.2021
Zemědělská společnost Devět křížů v D... 19.01.2021
Živnostenský úřad MěÚ Rosice je pro n... 19.01.2021
Kožní ambulance nebude ordinovat 22. ... 18.01.2021
Registrace zájemců o očkování proti C... 13.01.2021
Pokud byste se chtěli nechat testovat... 11.01.2021