Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Rekonstrukce kanalizace ulice Sportovní

Oznámení o zahájení stavby

Vážení občané

V zastoupení investora Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice – provozu Rosicko a obce Zastávka si Vám dovolujeme oznámit zahájení stavebních prací na stavbě:

Zastávka, ul. Sportovní – oprava havarijního stavu jednotné kanalizace a vodovodního řadu“

Dne 12. 4. 2023 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci jednotné kanalizace a vodovodu ve Vaší ulici. Předpokládáme rozdělení prací do tří etap. V I. a II. etapě bude rekonstruována jednotná kanalizace a vodovodní řad v komunikaci v horní části ulice viz. příloha a přepojovány stávající kanalizační a vodovodní přípojky v komunikaci. Stavba je připravena tak, aby nedošlo k zásahům do soukromých pozemků. Veškeré práce budou probíhat ve veřejné komunikaci a chodníku. Veřejná kanalizace pod vjezdy bude následně rekonstruována bezvýkopovou technologií vtažením rukávce a opravou přípojek robotem. Ve III. etapě bude rekonstruována spodní část ul. Sportovní a to stejně jako u prvních dvou etap bez zásahu do soukromých pozemků.

Přístup k nemovitostem bude zachován úpravou dopravního značení, a to vždy z horní nebo spodní části ulice. Pouze v místě provádění prací, a to úseku cca 40 m bude přístup ke vjezdům dočasně omezen. Povrch komunikace a chodníků bude po uložení nové kanalizace a vodovodu upraven štěrkodrtí, pro následnou pokládku živičného povrchu.

Stavba obnovy kanalizace a vodovodu bude bez případných komplikací dokončena do konce července 2023.

O přepojování nemovitostí na nový vodovodní řad budete včas upozorněni provozovatelem. Bude se jednat o zásah v řádu jednotek hodin.

Kontaktní osoby:

  1. Petr Koch – zástupce investora stavby, vedoucí technik Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provoz Rosicko, tel. 731 977 150
  2. Lumír Havlík – stavbyvedoucí realizační firmy VHS plus Znojmo, s.r.o., tel. 777 707 102
  3. Bohumil Procházka – vedoucí provozu, zástupce provozní společnosti VAS, a.s tel. 606 769 436.

Děkujeme za pochopení a vstřícný přístup k opravě kanalizace a vodovodu ve Vaší ulici a omlouváme se za omezení průjezdnosti a parkování v průběhu výstavby. Případné dotazy prosím směřujte na mou osobu, případně ostatní odpovědné osoby.

Petr Koch
vedoucí technik Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice – provoz Rosice
tel. 731 977 150, e-mail: koch@svazekivancice.cz

Skip to content