Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Fotografie zastáveckých zajímavostí

Kaple sv. Jana Křtitele

Dříve zde byl tzv. Cechhaus, kde se shromažďovali horníci před sfáráním do dolu Julius. Později zde byl umístěn konzum. Roku 1911 byl dům přestavěn a vysvěcen na kapli sv. Jana Křtitele – patrona horníků.

Obecní úřad Zastávka

Dříve kanceláře a byty zaměstnanců železáren. V roce 1883 zde byly zřízeny dvě třídy německé a české školy, r. 1921 obecná a měšťanská škola. Od roku 1934 zde sídlí obecní úřad.

Kamenný domek

Byl postaven Františkem Pospíšilem v roce 1911 v místě zbořeného domu. V roce 1937 byla provedena přístavba pro prodejnu masa a uzenin řezníka z Vladislavi. V současnosti rekonstruován a užíván jako rodinný dům.

Červený domek

Postaven Rosickou hornickou společností v roce 1920; měl 4 bytové jednotky. V padesátých letech byl prohlášen za památkově chráněný. Z evidence památkově chráněných budov byl vyňat v letech devadesátých.

Dům revírní rady

Postaven stavitelem Františkem Strnadem z Pohořelic v roce 1885. V areálu domu byly postaveny kancelář a hospodářská budova. Naproti přes cestu býval stavební dvůr. Od Markéty Lossosové, jež dům zdědila, jej v roce 1923 koupila Revírní rada horníků. V současnosti rekonstruován a užíván jako rodinný dům.

Domov pro seniory

Základní kámen byl položen 24. dubna 1989. Provoz Domova důchodců byl zahájen 1. ledna 1993; provozovatelem byl Okresní úřad Brno-venkov. Sedmipodlažní budova s téměř 150 lůžky představovala jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu v okrese Brno-venkov. Nyní je objekt znám jako Domov pro seniory.

Dům zdraví

Dříve budova Bratrské pokladny s ordinací závodního lékaře postavená v roce 1924. Po II. světové válce byla budova upravena na polikliniku OÚNZ; dnes Dům zdraví Zastávka, s.r.o.

Základní škola T. G. Masaryka

V roce 1928 byl vypracován plán na stavbu nové školní budovy pro obecnou a měšťanskou školu v lese Nad Šachtou. Dne 29. června 1930 byl položen základní kámen k nové budově. Školní budova byla slavnostně otevřena 28. 8. 1932 a Základní škola T. G. Masaryka vyučuje žáky dodnes.

Gymnázium T. G. Masaryka

Roku 1953 zřízena jedenáctiletá střední škola; r. 1969 základní devítiletá škola a gymnázium se čtyřmi ročníky. Od roku 1990 zavedeny první ročníky (primy) osmiletého cyklu. V roce 1993 byla dokončena stavba této nové budovy gymnázia a v září slavnostně otevřena.

Červený vrch

Původně nazývaný též Rajčula. Byl součástí územního plánu zpracovaného Stavoprojektem Brno na zástavbu části obce „Halda“. V roce 1953 byla provedena výstavba devíti obytných domů s celkovým počtem 36 bytových jednotek. V roce 1996 byla provedena plynofikace.

Lesopark

Téměř v bezprostředním centru obce je možné pro relaxaci využít lesopark, který nedávno prošel rekonstrukcí cest a laviček.

Přestupní terminál

V úterý 30. srpna 2005 se u příležitosti rozšíření integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje konalo slavnostní otevření přestupního terminálu v Zastávce.

Vlakové nádraží

Staniční budova Zastávka u Brna v téměř identickém vzhledu, jak ji mohli vidět cestující již kolem roku 1880.

Skip to content