Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 8. 4. 2024 od 7:30 do 12:30

 • Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Zastávka doléčebna (č. 6198) – VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, trafostanice Zastávka u doléčebny – 6204 – ulice Sportovní, Červený vrch, Lípová
 • Vypnuté adresy:
  • Hutní osada, Parcely 123/12, 123/14, 123/16, 123/18, 123/21, 123/23, 123/31, Hutní osada, Če. 247.
  • Lípová, Parcela 209/35, Lípová, Čp. 422, 423, 424, 616, 622, 627.
  • Sportovní, Parcela 199/42, Sportovní, Čp. 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 246, 247, 255, 406, 420, 432, 435, 437, 438, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 471, 472, 479, 483, 504, Sportovní, Čp./Čo. 0/530, 0/572, 0/594, 0/595.
  • Červený vrch, Parcela 174/4, Červený vrch, Čp. 0, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 257, 441, 464, 480, 481, 482.
  • Zastávka, Parcely 123/10, 1361/13, 184/2, 219/26.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.

Skip to content