Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Výběrové řízení na pozici referenta

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy

Starosta obce Zastávka oznamuje vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovního místa: referent – referentka Obecního úřadu Zastávka = spisová služba, sociální oblast, bytové hospodářství, pomocné účetnické práce.

Veřejnou výzvu vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka – stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Pracoviště: Obecní úřad Zastávka, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka

Požadované vzdělání: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

Dále požadujeme:

 • výborná uživatelská znalost MS Office a informačních technologií,
 • samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, přesnost, komunikační dovednosti,
 • schopnost samostatného rozhodování i týmové spolupráce, komunikační dovednosti,
 • všeobecný přehled právních předpisů se zaměřením na činnost obce,
 • odolnost vůči stresu,
 • občanská a morální bezúhonnost
 • vedení spisové služby, evidence dokumentů v elektronické spisové službě ÚSC, 
 • archivace dokumentů, 
 • administrativa spojená s vedením evidence a řízením zaměstnanců ÚSC v oblasti bezpečnosti práce,   
 • legalizace a vidimace,
 • pořizování výstupů ze systému CzechPOINT, 
 • zadávání účetních dokladů do programu,
 • vedení pokladny,
 • orientace v sociální oblasti, zejména v oblasti veřejného opatrovnictví 

Dále výhodou:

 • praxe ve veřejné správě,
 • zvláštní odborná způsobilost v sociální péči, při výkonu veřejného opatrovnictví

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do středy 1. prosince 2021. Přihlášku zašlete na adresu Obecní úřad Zastávka, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka nebo předejte na podatelně Obecního úřadu Zastávka, Hutní osada 14. Zásilku označte na obálce heslem „Výběr administrativního pracovníka – NEOTVÍRAT!“.

Kontaktní pracovník: starosta obce Zastávka, Petr Pospíšil, tel. 602 492 919.

Termín nástupu: 01.01.2022, případně dle dohody

Pracovní poměr: na dobu neurčito

Pracovní doba: celý úvazek, rozvrh pracovní doby lze upravit; pondělí a středa do 17 hodin; zkrácený pracovní úvazek na dílčí agendy možný

Platové podmínky se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje –  telefonní spojení, e-mailová adresa, datum a podpis.

K přihlášce připojte:   

 • strukturovaný životopis,
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji,
 • motivační dopis max. jedna strana A4.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené místo.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na osobní pohovor s vybranými uchazeči.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběr administrativního pracovníka kdykoliv v jeho průběhu zrušit.                                                                                          

V Zastávce dne 1. listopadu 2021

Petr Pospíšil
starosta obce Zastávka

Skip to content