Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Výběrové řízení na vedoucí/ho stavebního úřadu

Město Oslavany, tajemník MěÚ Oslavany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí(ho) stavebního úřadu I. stupně Oslavany.

Místo výkonu práce: Městský úřad Oslavany, náměstí 13. prosince 2, se zajištěním výkonu činnosti stavebního úřadu pro obce Oslavany, Biskoupky, Čučice, Ketkovice a Nová Ves.

Odměňování: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída 11. Základní plat podle započitatelné praxe v rozpětí tarifu 25.280 – 37.170 Kč + osobní příplatek po zkušební době dle zapracování a příplatek za vedení. Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • znalost práce na počítači,
 • znalost stavebního a správního řízení,
 • řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou:

 • praxe na úseku výkonu činnosti stavebních úřadů,
 • zkoušky zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,
 • ukončené vstupní vzdělávání úředníků,
 • ukončené vzdělávání vedoucích úředníků.

Náplň práce: zajišťování a koordinace odborných agend stavebního úřadu v rozsahu stavebního zákona.

Náležitosti přihlášky:

 • přesné označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • aktuální výpis z evidence Rejstříku trestů,
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost,
 • u osob narozených před 1. 12. 1971 ověřenou kopii negativního lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., (popř. kopii podané žádosti).

Lhůta a způsob podání přihlášky: přihlášku s požadovanými doklady doručte písemně nebo osobně na adresu Městský úřad Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, nejpozději do 10.05.2023, obálku označte textem – Neotvírat, výběrové řízení – vedoucí stavebního úřadu I. stupně.

Nabízíme:

 • možnost získání mimořádné odměny,
 • 5 týdnů dovolené,
 • stravenky, příspěvek na penzijní pojištění, životní pojištění, dovolenou,
 • služební mobilní telefon, služební notebook.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2023 nebo dohodou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Tato veřejná výzva byla zveřejněna dne 18. 4. 2023 vyvěšením na úřední desce a umístěním na webových stránkách městawww.oslavany-mesto.cz.

Skip to content