Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Výbory a komise

Komise starosty obce ve volebním období 2018-2022


Komise informační

 • Předseda: Aleš Dumek
 • Členové: Martin Pezlar, Petr Matula

Komise školská

 • Předseda: Zdeněk Strnad
 • Členové: Michal Kříž, Jiří Skřípek, Libor Hejda

Komise volnočasových a sportovních aktivit

 • Předseda: Jan Pospíšil
 • Členové: Jitka Neužilová, Michal Kříž, Zdeněk Baštař, František Berghauer, Jana Pezlar

Komise životního prostředí a odpad. hospodářství

 • Předseda: Jaroslava Baštařová
 • Členové: Marie Dušková, Jan Chmelíček, Zdeněk Pospíšil, Stanislav Kratochvíl
 • Jednání budou každý měsíc – v pondělí, v týdnu, kdy jedná zastupitelstvo obce,  čas  16,00 hod..
 • Nejdůležitější pravidelné body jednání:
 • Odpadové hospodářství (podpora separace, sběrný dvůr, poplatky za odpad, , spolupráce se svozovou firmou, vyhodnocení plnění závěrů z „Plánu odpadového hospodářství obce Zastávka pro období 2017 – 2026“)
 • Životní prostředí – úpravy v lesoparku, výsadba nových stromů a keřů, koncepční řešení zelených ploch v obci a jejich údržba.
 • Vyhodnocení investičních aktivit obce v oblasti životního prostředí  ze „Zásobníku aktivit“.
 • Připomínky, náměty a dotazy členů komise; informace zástupce obce o investičních aktivitách v oblasti životního prostředí, připomínky občanů.

Komise sociální

 • Předseda: Anna Štrofová
 • Členové: Michaela Kouřilová, Jarmila Zahradníková, Lenka Janzová

Komise investiční a majetková

 • Předseda: Petr Krupica
 • Členové: Brychta Josef, Jan Noga, Petr Šoupal

Výbory Zastupitelstva obce Zastávka ve volebním období 2018-2022


Finanční výbor

 • Předseda: Petr Pečenka
 • Členové: Jaroslava Baštařová, Anna Štrofová, Marie Dušková, Jaroslava Tribulová

Kontrolní výbor

 • Předseda: Martin Oujezský
 • Členové: Petr Šoupal, Petr Kalod, Pavel Svitek, Bronislav Leitner

Skip to content