Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Novinky

Odstávka systému pro vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme upozornit na odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí:

 • Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července 2021.
 • Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona.
 • V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platnosti 1 měsíc.

Dále pak v souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech si Vás dovolujeme upozornit na následující:

 • V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze podat žádost o vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.
 • Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Transparentní účty pro zasílání finanční pomoci po tornádu

Pokud si přejete poslat finanční příspěvek pro postižená místa živelnou pohromou, můžete tak učinit na následujících číslech bankovních účtů.

Břeclav
č.ú.: 115-8436250277/0100

Hodonín (Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky)
– do zprávy pro příjemce uveďte název místa, pro které chcete cílit příspěvek.
č.ú.: 123-3116270217/0100

Jihomoravský kraj
č.ú.: 123-3116420297/0100

Účty samotných obcí

Moravská Nová Ves:
č.ú.: 1382079379/0800, v.s. 1

Obec Lužice
č.ú.: 123-3116370277/0100

Mikulčice:
č.ú.: 299222440/0300

Uzávěra ulice Lípová

Upozorňujeme občany, že z důvodu pokládky nového živičného povrchu nebude zítra, t.j. 18. 6. 2021 od 5:00 hodin do 19. 6. 2021 do 6:00 hodin možné vjíždět z ulice Lípová do lokality ulic U školy, Komenského a Brusy. Tato uzávěra platí také pro všechny vjezdy od nemovitostí na pravé straně komunikace Lípová v celé trase, včetně ulice Kopečky, ve směru na Zbraslav. Po tuto dobu neplatí ani možnost využít objízdnou trasu přes ulici Sportovní!

Prosíme o respektování této dočasné uzávěry a omlouváme se za vzniklé komplikace.

Evropský den proti vloupání 2021

Po více jak roce se všichni pomalu začínáme vracet do „normálního“ života. S postupným rozvolňováním, kdy s radostí začínáme opět navštěvovat kulturní zařízení, společenské a sportovní akce, cestujeme a méně se zdržujeme doma, získávají zloději větší příležitost nezvaně navštívit naše obydlí. Přestože si svůj majetek chráníme celoročně, pojďme si v Evropském dni proti vloupání do obydlí, který letos připadá na středu 16. června, připomenout základní pravidla zabezpečení objektů.

Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená. K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty. „Základem efektivního zabezpečení obydlí je proto zamykání a zavírání oken. A to i ve chvílích, kdy si člověk odejde z domova jen na moment pro něco do obchodu, nebo jde vynést odpadky. Je proto vhodné si návyk zamykání osvojit a zautomatizovat, protože samotné překonání obyčejných nezamčených dveří trvá do 5 sekund, u bezpečnostních nezamčených dveří trvá zloději otevření pouhých 15 sekund“, apeluje na důležitost základního zabezpečení zamykáním plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Přestože v období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 evidujeme nižší počet případů vloupání do bytů (r. 2021 – 466 případů, stejné období r. 2020 – 687 případů) či rodinných domů (r. 2021 – 667 případů, stejné období r. 2020 – 763 případů) než za stejné období v roce předchozím, doporučujeme obezřetnost a důkladnou přípravu na zabezpečení obydlí zejména před odjezdem na letní dovolené.

Evropský den proti vloupání letos doprovází v členských státech Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) nový slogan: „Ujistěte se, že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás ten večer překvapí“. Nadále se bude zmiňovaný den prezentovat také sloganem z předchozích kampaní: „Ať se z vysněné dovolené nestane noční můra“. „Byť počet vloupání do obydlí v celé Evropě v posledních letech klesá, a nejinak je tomu i v ČR, tak tato trestná činnost stále patří mezi ty nejpočetnější. Tato kampaň upozorňuje na skutečnost, že na zabezpečení obydlí je třeba neustále myslet, protože pachatelé dokáží využít jak toho, že jste odjeli na dovolenou, tak i toho, že jste si odskočili třeba jen do restaurace nebo na nákup. A že zabezpečení je nejen o technických opatřeních, ale zejména o našem běžném chování a zvycích“, říká JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Rady a doporučení

Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet ideálně již při jeho výstavbě. Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky konzultovat vhodný systém bezpečnostních prvků pro Váš byt či dům. Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním například na mobilní telefon (alarmy, kamery atd.). Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certifikované výrobky.

Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel.

 1. Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.
 2. Chraňte své cennosti (trezory, možnost úschovy …) a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu vašeho domova a soukromí.
 3. Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří vám na něj dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.
 4. Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí – nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

Více informací k zabezpečení svých objektů je pro všechny zájemce k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ (zdarma ke stažení) nebo na webových stránkách http://www.stopvloupani.cz.

kpt. Mgr. Zdeňka Procházková
koordinátorka prevence
oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kandidáti do školské rady

Kandidaturu do školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace přijali z řad zákonných zástupců nezletilých žáků následující kandidáti:

 • Iva Hnátková
 • MUDr. Lenka Janzová
 • Pavel Chmelíček
 • Martin Musil

Volby se budou konat ve středu 16. června 2021 v době od 10.00 do 17.30 hodin v budově školy. Bližší informace naleznete na stránkách ZŠ Zastávka.

Uzavření ulice Lipová – rekonstrukce povrchu silnice II/395

Vážení spoluobčané, z důvodu rekonstrukce povrchu silnice II/395, bude ulice Lípová od 14. 6. 2021 do 24. 6. 2021 uzavřena. Objízdná trasa bude vedena přes Vysoké Popovice – Rapotice – Újezd u Rosic. Obyvatelům ulic U Školy, Komenského a Brusy bude umožněn příjezd přes ulici Hutní osada a ulici Sportovní (kolem Domova pro seniory). Prosíme všechny, aby dodržovali stanovené dopravní značení.

Děkujeme za pochopení.

Zdeněk Milan
místostarosta obce

Nemocnice Ivančice, p.o. – povolení návštěv pacientů

Od 2. 6. 2021 budou umožněny návštěvy pacientů na lůžkových odděleních, a to pouze ve středu a sobotu v čase od 14:30 do 16:30 hod., za dodržení platných hygienických opatření a podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Povolení návštěv se nevztahuje na covidová oddělení s výjimkou terminálních stavů. 

Návštěva se musí při vstupu na oddělení ohlásit zdravotnickému pracovníkovi.

Návštěva bude umožněna pouze osobám které:

 • nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • předloží potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, který není starší 48 hod., potvrzení bude akceptováno pouze od poskytovatele zdravotních služeb,
 • nebo předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního PCR neuplynulo více než 180 dní,
 • nebo certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19:
  • kdy od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • nebo kdy od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,
 • mají po celou dobu návštěvy řádně nasazený respirátor FFP2 a při vstupu na oddělení si dezinfikují ruce.

Ve stejnou dobu mohou být na pokoji maximálně 2 navštěvující osoby a doba návštěvy jednoho pacienta v jeden den nesmí překročit 20 minut. Zdravotnický pracovník může počet návštěvníků a dobu návštěvy přizpůsobit situaci provozu na oddělení.

Skip to content