Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Novinky

Akce na zámku Rosice o víkendu 8.-9. 6. 2024

Divadelní představení Panna a netvor 8. 6. 2024

 • Divadlo v pohybu EXULIS Brno
 • 18:00, 19:30, 21:00
 • předprodej KIC Rosice
 • předprodej končí v pátek 7. 6. ve 24:00. Doprodej zbývajících volných vstupenek na pokladně zámku.
 • počet osob pro konkrétní hodinu max 35
 • vstupné: plné 200 Kč, snížené (mládež 6-15, senioři 63+, studenti) 170 Kč, dětské (0-6 let) 100 Kč
 • délka představení 60 minut
 • min. počet prodaných vstupenek 8 / každý z časů. V případě menšího počtu se v daný čas nehraje, je možné (pokud je volno) jít v jiný čas, pokud to možné není, vrací se vstupné.
 • hraje se uvnitř zámku, v několika místnostech zámecké expozice

Noc bez konce 8.-9. 6. 2024

 • zámek je otevřený po skončení divadelních představení, tj. od 23:00 do 6:00, možné prohlídky každou celou hodinu.
 • běžné vstupné
 • osoby po zjevném požití alkoholu nebudou vpuštěny na prohlídku
 • je možné přespat na zámecké zahradě, karimatky, spacáky, stany jsou možné
 • poplatek za přespání 50 Kč/osobu, po zaplacení dostane návštěvník ID pásek
 • ráno Snídaně s Ban Bistrem, přímo v zahradě

Zámecká snídaně s Ban Bistrem 9. 6. 2024

 • vstup volný
 • v zámecké zahradě

Zahájení dopravního opatření v prostoru přestupního terminálu

Jak jistě všichni víte, od 30. 4. 2024 je plánována výluka železniční dopravy Brno-Rapotice. Vzhledem k tomu, že na našem přestupním terminálu IDS bude probíhat nejen klasická autobusová doprava, ale také náhradní autobusová doprava na místo té železniční, nebude v prostoru přestupního terminálu možné parkovat a navíc zde bude také zásadně omezen průjezd ostatních vozidel.

V rámci této akce proběhne instalace dočasného dopravního značení a to již od 29. 4. 2024. Proto si dovolím požádat všechny řidiče, aby již od 29. 4. 2024 využili k odstavení svého vozidla náhradní parkovací plochu, která je vybudována za Domem zdraví. Svým odpovědným přístupem tak nejen bezproblémové realizaci akce, ale předejdete také případnému odtažení Vašeho vozidla a tím i ušetření si zbytečných starostí a peněz za případné pokuty.

Moc Vám děkuji za spolupráci.

Zdeněk Milan
místostarosta obce

Výlukové jízdní řády

Výlukový jízdní řád platný od 30. 4. do 14. 12. 2024

Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne nepřetržitá výluka v úseku Střelice – Rapotice na trati 240 Brno – Jihlava. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatření:

Po dobu výluky budou všechny vlaky kategorie R a Sp ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Náhradní autobusová doprava je organizována dle výlukového jízdního řádu. Vlaky R 624/R 654 a R 655/R 625 budou nahrazeny autobusy v úseku Brno – Jihlava.

Přeprava jízdních kol je u vlaků kategorie R zajištěna do 31. 10. 2024 nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám).

Vlaky Os jsou nahrazeny v úseku Náměšť nad Oslavou / Rapotice – Střelice dle samostatného výlukového jízdního řádu.

Umístění zastávek ND: Brno hlavní nádraží – před staniční budovou u viaduktu Křenová | Náměšť nad Oslavou – před výpravní budovou na zastávce autobusů “Náměšť nad Oslavou, autobusové nádraží“ | Třebíč – vedle výpravní budovy na přestupním terminálu “Třebíč, žel.st.“ (směr Jihlava – stanoviště č. 7; směr Brno – stanoviště č. 1) | Okříšky – před staniční budovou na zastávce autobusů „Okříšky, žel.st.“ (zastávka směrem do centra města) | Jihlava – u parku naproti výpravní budovy a na zastávce autobusů “Jihlava, Brtnická ul.“

Přílohy

Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 8. 4. 2024 od 7:30 do 12:30

 • Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Zastávka doléčebna (č. 6198) – VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, trafostanice Zastávka u doléčebny – 6204 – ulice Sportovní, Červený vrch, Lípová
 • Vypnuté adresy:
  • Hutní osada, Parcely 123/12, 123/14, 123/16, 123/18, 123/21, 123/23, 123/31, Hutní osada, Če. 247.
  • Lípová, Parcela 209/35, Lípová, Čp. 422, 423, 424, 616, 622, 627.
  • Sportovní, Parcela 199/42, Sportovní, Čp. 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 246, 247, 255, 406, 420, 432, 435, 437, 438, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 471, 472, 479, 483, 504, Sportovní, Čp./Čo. 0/530, 0/572, 0/594, 0/595.
  • Červený vrch, Parcela 174/4, Červený vrch, Čp. 0, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 257, 441, 464, 480, 481, 482.
  • Zastávka, Parcely 123/10, 1361/13, 184/2, 219/26.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.

Zápis do základní školy 2024

Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/2025 se uskuteční v budově základní školy:

 • ve středu 3. 4. 2024 od 13.30 hod. do 17.00 hod.
 • a ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 14.00 hod. do 16.00 hod.

U zápisu je třeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017  do  31. 8. 2018 (dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024). Děti, které měly odklad a byly na naší škole u zápisu, přijdou k zápisu znovu.

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku (tj. od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025), je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. K žádosti se dokládají doporučující vyjádření (informace podá vedení školy).

Odklad povinné školní docházky

O odklad povinné školní docházky lze požádat písemně do 30. dubna 2024. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok.

Více informací naleznete přímo na webu ZŠ Zastávka.

Skip to content