Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Informace o omezení dopravy a přemístění autobusových zastávek v Rosicích

V termínu od 17. 10. do 26. 11. 2021 bude v Rosicích probíhat realizace stavby „Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek na území JMK úsek Rosice“. Akce je naplánována následovně:

Etapa IIIA v termínu od 17. 10. do 23. 10. 2021:

 • částečná uzavírka silnice I/23 v úseku přibližně od domu č. 113 za křižovatku s místní komunikací ul. Kpt. Jaroše,
 • provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením,
 • místní komunikace ul. Kpt. Jaroše bude úplně uzavřena v místě napojení na silnici I/23,
 • autobusové zastávky Rosice Trávníky budou dočasně zrušeny bez náhrady pro spoje linek veřejné linkové osobní dopravy současně obsluhující zastávky Rosice, Brněnská. Spoje linek veřejné linkové osobní dopravy, které současně neobsluhují zastávku Rosice, Brněnská, budou náhradou za autobusové zastávky Rosice, Trávníky zastavovat v zastávkách Rosice, Brněnská,
 • objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena obousměrně po silnicích III/3941 a II/394 na území obce Rosice a obce Tetčice.

Etapa IIIB v termínu od 24. 10. do 30. 10. 2021:

 • částečná uzavírka silnice I/23 v úseku přibližně od domu č. 113 za křižovatku s místní komunikací ul. Kpt. Jaroše,
 • provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením,
 • místní komunikace ul. Kpt. Jaroše bude úplně uzavřena v místě napojení na silnici I/23 ve směru k silnici I/23,
 • autobusové zastávky Rosice Trávníky budou dočasně zrušeny bez náhrady pro spoje linek veřejné linkové osobní dopravy současně obsluhující zastávky Rosice, Brněnská. Spoje linek veřejné linkové osobní dopravy, které současně neobsluhují zastávku Rosice, Brněnská, budou náhradou za autobusové zastávky Rosice, Trávníky zastavovat v zastávkách Rosice, Brněnská,
 • objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena obousměrně po silnicích III/3941 a II/394 na území obce Rosice a obce Tetčice.

Etapa IIB v termínu od 01. 11. do 06. 11. 2021:

 • částečná uzavírka silnice I/23 v úseku přibližně od křižovatky s místní komunikací ul. Úvoz za křižovatku s místní komunikací
  ul. Brněnská,
 • provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením,
 • místní komunikace ul. Brněnská bude úplně uzavřena v místě napojení na silnici I/23 ve směru k silnici I/23,
 • objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy, které do centra města Rosice přijíždí od západu a následně z něj opět odjíždí po silnici I/23 ve směru na západ, bude vedena po silnici I/23, místní komunikace ul. Hybešova a Havířská a po silnici I/23.

Etapa IIA v termínu od 07. 11. do 12. 11. 2021:

 • částečná uzavírka silnice I/23 v úseku přibližně od křižovatky s místní komunikace ul. Úvoz za křižovatku s místní komunikace ul. Brněnská,
 • provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením,
 • místní komunikace ul. Brněnská bude úplně uzavřena v místě napojení na silnici I/23,
 • objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy, které do centra města Rosice přijíždí od západu a následně z něj opět odjíždí po silnici I/23 ve směru na západ, bude vedena po silnici I/23, MK ul. Hybešova a Havířská a po silnici I/23.

Etapa IB v termínu od 13. 11. do 20. 11. 2021:

 • částečná uzavírka silnice I/23 v úseku mezi křižovatkami s ul. Smetanova a Jiráskova,
 • provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Etapa IA v termínu od 21. 11. do 26. 11. 2021:

 • částečná uzavírka silnice I/23 v úseku začínajícím před křižovatkou s ul. Smetanova před křižovatku s ul. Husova,
 • provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením,
 • autobusové zastávky Rosice Brněnská budou dočasně přeloženy v obou směrech na silnici I/23 ve směru na Brno. Pro spoje linek linkové osobní dopravy vnitrostátní vedené ve směrech Tetčice, žel. st. – Rosice, Brněnská-Rosice, Trávníky a Rosice, Trávníky – Rosice, Brněnská – Tetčice, žel. st. bude autobusová zastávka Rosice, Brněnská nahrazena zastávkou Rosice, Husova.

Skip to content