Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Nemocnice Ivančice, p.o. – povolení návštěv pacientů

Od 2. 6. 2021 budou umožněny návštěvy pacientů na lůžkových odděleních, a to pouze ve středu a sobotu v čase od 14:30 do 16:30 hod., za dodržení platných hygienických opatření a podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Povolení návštěv se nevztahuje na covidová oddělení s výjimkou terminálních stavů. 

Návštěva se musí při vstupu na oddělení ohlásit zdravotnickému pracovníkovi.

Návštěva bude umožněna pouze osobám které:

  • nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
  • předloží potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, který není starší 48 hod., potvrzení bude akceptováno pouze od poskytovatele zdravotních služeb,
  • nebo předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního PCR neuplynulo více než 180 dní,
  • nebo certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19:
    • kdy od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    • nebo kdy od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,
  • mají po celou dobu návštěvy řádně nasazený respirátor FFP2 a při vstupu na oddělení si dezinfikují ruce.

Ve stejnou dobu mohou být na pokoji maximálně 2 navštěvující osoby a doba návštěvy jednoho pacienta v jeden den nesmí překročit 20 minut. Zdravotnický pracovník může počet návštěvníků a dobu návštěvy přizpůsobit situaci provozu na oddělení.

Skip to content