Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

ROZHODNUTÍ

hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2023 ze dne 11. července 2023 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Podle ust. čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 3 Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje,

vyhlašuji pro celé území Jihomoravského kraje

DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

z důvodu současné meteorologické situace s nedostatkem dešťových srážek a nárůstu počtu požárů na území celého Jihomoravského kraje.

Čl. 1 – Doba trvání

Dobu zvýšené nebezpečí vzniku požáru vyhlašuji od 11. července 2023 do odvolání.

Čl. 2 – Vymezené území

Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlašuji pro celé území Jihomoravského kraje.

Čl. 3 – Podmínky požární bezpečnosti

 1. V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
  1. rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň;
  2. kouřit (s výjimkou elektronických cigaret);
  3. odhazovat hořící nebo doutnající předměty;
  4. používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.
 2. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha a období sklizně se rozumí:
  1. lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m;
  2. suché travní porosty;
  3. plochy zemědělských kultur;
  4. sklady sena, slámy a obilovin;
  5. další místa, na nichž se provádějí činnosti v souvislosti se sklizní, posklizňovými úpravami a naskladňováním pícnin a obilovin.

Čl. 4 – Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti v 15,00 hodin dne 11. července 2023.

Čl. 5 – Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přípustné odvolání.

V Brně dne 11. července 2023
Mgr. Jan Grolich

Podrobné informace v přiložených dokumentech:

Skip to content