Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Zápis do základní školy 2024

Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/2025 se uskuteční v budově základní školy:

  • ve středu 3. 4. 2024 od 13.30 hod. do 17.00 hod.
  • a ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 14.00 hod. do 16.00 hod.

U zápisu je třeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017  do  31. 8. 2018 (dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024). Děti, které měly odklad a byly na naší škole u zápisu, přijdou k zápisu znovu.

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku (tj. od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025), je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. K žádosti se dokládají doporučující vyjádření (informace podá vedení školy).

Odklad povinné školní docházky

O odklad povinné školní docházky lze požádat písemně do 30. dubna 2024. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok.

Více informací naleznete přímo na webu ZŠ Zastávka.

Skip to content